DPS

“Polska jest krajem mojej mamy” Michelle Marco (praca konkursowa).

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Polska jest krajem mojej mamy. Wiem z Jej opowieści, że to piękny kraj. W mojej wyobraźni widzę piękne Tatry, niebieski Bałtyk, lasy pełne poziomek i jagód.

Wiem, że wiosną w lasach kwitną przylaszczki. Mama opowiadała mi, że każdy może wejść do lasu nazbierać grzybów. Niestety, w USA jest to niemożliwe. Wszystkie lasy są prywatne, spacerować możemy tylko w parkach.

Babcia, która przyleciała do Ameryki, dużo mi opowiadała o Polsce, o zwyczajach i tradycjach.
Wspominała o Święcie Zmarłych, odwiedzaniu grobów, paleniu zniczy.
Interesujący jest zwyczaj kolędowania w czasie Bożego Narodzenia.

Chciałabym polecieć do Polski, poznać kraj moich przodków.

Michelle Marco, 12 lat,
Polska Szkoła przy Parafii św. Jadwigi w Trenton.
Praca nadesłana do konkursu “Tak widzę Polskę – tak widzę USA”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *