DPS

“Wszystkie dzieci – małe, duże – mogą sprawdzić się w Kangurze!” czyli Kangur Matematyczny w Polskiej Szkole “Ogniwo” w Trenton, NJ

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

 

Kangur Matematyczny jest bardzo lubianym Konkursem wśród polonijnych uczniów, o którym piszemy dużo i chętnie na naszym portalu. 17 marca zawitał również po raz pierwszy do Polskiej Szkoły “Ogniwo” w Trenton w New Jersey. Czternaścioro dzieci juz od godziny 17:45 z niecierpliwością oczekiwało rozpoczęcia testu. Przez 75 minut uczniowie wzmagali sie z problemami matematycznymii i logiczymi, ale wysiłki ich wynagrodzone zostały zasłużonym poczęstunkiem (PIZZA!). To juz XIV edycja tego konkursu w USA. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy i sprawności matematycznej wśród dzieci i młodzieży na całym świecie.

www.DobraPolskaSzkola.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *