DPS

Lista osób i instytucji, które przekazały książki dla polonijnych szkół

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Lista osób, które przekazały książki stale się powiększa. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!

1. Zofia Tajor, Bloomingdale, IL
2. Henryk Koprowski, NYC
3. Mary & Ryszard Hermanowski, NYC
4. Józef Wilk, Garfield, NY
5. P. Danuta, Glenville, IL
6. P. Renata, NYC
7. Katarzyna Lewartowska, Palatine, IL
8. Anna Wójcik, Dayton, NJ
9. POLANKI LIBRARY, Milwaukee, WI
10. HAMTRACK PUBLIC LIBRARY, Detroit, MI
11. Antoni Rękas, New Brunswick, NJ
12. Helena Kramer, Detroit, MI
13. Katarzyna Olech, NYC
14. Agnieszka Kret, Chicago, IL
15. Jadwiga Dzierzak, IL
16. Marianna Kopeć, Yonkers, NY
17. Krystyna Nowińska, Detroit, MI
18. Marianna Kopeć, Yonkers, NY
19. Maria Moszkowska, Oakland, CA
20. Barbara Szwalec, Chicago, IL
21. Helen Suchara, Lourdes, MI
22. Marcin Szpoper, Polska
23. Danuta i Antoni Ostrowski, Palm Beach, FL
24. Krystyna Zielonka, Morton Grove, IL
25. Agnieszka Adamczyk, NYC
26. Bogdan Detczynski, Garfield, NJ
27. Ireida Packiewicz, Chicago, IL
28. Józef Kruk, Jefferson Park,IL
29. Barbara Ciborowska, Chicago, IL
30. Gryzelda Lachocki, Edgewater, FL
31. Weerchan Zofia, Chicago, IL
32. Grażyna Kotulski, Chicago, IL
33. Wioletta Płachcińska, Chicago, IL
34. Halina Polon, Ohio
35. Lucyna Głodkowski, Parli, NJ
36. P. Anna, Chicago, IL
37. Konrad Pajar, Bloomindale, IL
38. Jerzy Tysik, Chicago, IL
39. Czesław Pławski, New Britain, CT
40. Jolanta Olesiak, Chicago, IL
41. Bronisława Erlich, NYC
42. Grażyna Knaps, Elmwood, IL
43. Anna Tracz, Princetown, NJ
44. Krystyna Chawryluk, Pitsburg, PA
45. Antoni Pawelczuk, New Brunswick, NJ
46. Janusz Matysik, Houston, TX
47. Joanna Clark, New Jersey, NJ
48. Anna Czapska, Shirley, NY
49. Magdalena Melamed, Montrose, NY
50. Barbara Karkosz, Miami, FL
51. Eugeniusz Lachocki, Edgewater, FL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *