DPS

Szkoła Języka i Kultury Polskiej – Allentown

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ
Placówka szkolna przy parafii ŚŚ. Piotra i Pawła pod przewodnictwem Ks. Dominika Kalata
924 N. Front Street
Allentown, PA 18102

Telefon: 610 432 0034
E-mail: agaossa@gmail.com

Z-ca kier. S. Zdzisław Wliszczak,  e-mail: polishschoolallentownpa@gmail.com

Strona internetowa: http://polishschoolpa.wix.com/allentown

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *