DPS

Polska Szkoła Dokształcająca OGNIWO – Trenton

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Polska Szkoła Dokształcająca OGNIWO
500 Smith St (na rogu Randal Ave. i Smith St)
Trenton, NJ 08610

Adres korespondencyjny:
926 Brunswick Ave.
Trenton, NJ 08638

www.OgniwoPL.com

Kontakt: Monika Zarzycka, lukedmonika89@yahoo.comjapanowicz@wp.pl
Tel.: (267) 566-6208 

Polska szkoła dokształcająca prowadzi swoją działalność od 10 lat. Istnieje przy stowarzyszeniu polonijnym OGNIWO – społecznej organizacji non-profit. Do szkoły uczęszcza ponad 100 uczniów.

Przedszkole, klasy I-VIII.
Zajęcia odbywają się w soboty, od 9.30 -13.00
Program: nauka jęz.polskiego, historii i geografii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *