DPS

Polska Szkoła Dokształcająca przy Polskiej Fundacji Kulturalnej – Clark

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Polska Szkoła Dokształcająca przy Polskiej Fundacji Kulturalnej
177 Broadway, Clark, NJ 07066

http://www.polishculturalfoundation.org/polishschool.html

Kontakt: dyrektor Eugenia Aniśko tel: 908-226-8893
e-mail: polskaszkolaclark@yahoo.com
Telefon szkolny : (732) 382-3663 (czynny w czasie zajec)

Adres Korespondencyjny:
1 Glenview Drive
Watchung, NJ 07059

Zajęcia: w piatki w godz. 18:30-21:30 (klasy V-XI), w soboty w godz. 10:00-14:00
(przedszkole – kl. IV)
Wiek: 4-16 lat. Zajęcia na poziomach: przedszkole, klasa 0, klasy I-VIII szkoły podstawowej i klasy IX-XI trzyletniego liceum.

Szkoła istnieje od 1987 roku. Liczy 670 uczniów, pobierających naukę w 25 klasach. Uczniowie klasy XI, tj. ostatniej klasy w trzyletnim liceum, zdają egzamin maturalny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *