DPS

Konkurs “DZIEŃ W KTÓRYM POCZUŁAM SIĘ MAMĄ”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Konkurs jest skierowany do mam i trwa od 12 – 26 maja 2011 r.od Organizatorami konkursu są  www.ekomaluch.pl i firma Matique.
Drogie Mamy,

Każda z Was w innym momencie uświadomiła sobie, poczuła że jest właśnie mamą. Niektóre z Was, gdy zobaczyły zdjęcie USG, inne kiedy usłyszały bicie serca swojego dziecka, a jeszcze inne kiedy spojrzały w ufne oczka swojego dziecka.
Opiszcie tę ulotną chwilę, gdy poczułyście się mamami i przyślijcie na adres biuro@ekomaluch.pl oraz biuro@matique.pl.

Nagrodzimy wybrane historie kosmetykami, które same sobie wybierzecie 🙂

Czekamy na wasze listy,

ekipy ekoMalucha i Matique

Regulaminu konkursu „Dzień w którym poczułam się mamą” organizowanego przez sklep internetowy ekomaluch.pl i galerię kosmetyków ekologicznych matique.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu (dalej zwanego „Konkursem”) oraz fundatorem nagród są firmy EkoMaluch Magdalena Kalinowska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Barszczewskiej 6 m 7, oraz Matique z siedzibą w Legionowie przy ul. Hubala 4/5 zwani dalej „Organizatorami”
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej: „Regulaminem”.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych www.ekomaluch.pl oraz www.matique.pl.
4. Konkurs skierowany jest do wszystkich mam, w tym kobiet w ciąży, zwanych dalej Uczestniczkami Konkursu zamiennie Uczestniczkami.

II. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest przeprowadzony na stronie internetowejwww.ekomaluch.pl oraz www.matique.pl. Informacje o konkursie są dostępne również na portalu facebook.com w profilach firmowych Organizatorów
2. Konkurs trwa w dniach od 12.05.2011r. do 26.05.2011.
3. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi 27.05.2011 na stronie internetowej www.ekomaluch.pl oraz www.matique.pl. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona również w profilach firmowych Organizatorów.
4. Uczestniczkami konkursu są mamy, w tym kobiety w ciąży.
5. Zadaniem uczestniczek konkursu jest opisanie momentu, gdy poczuła się mamą oraz przesłanie go w formie pliku tekstowego (doc lub pdf) na adres biuro@ekomaluch.pl lub biuro@matique.pl
6. Laureatów Konkursu wytypuje jury składające się z pracowników firm go organizujących.
7. Nagrodami w konkursie są zakupy w internetowej galerii kosmetyków ekologicznychMatique, odpowiadające kwotom 150 zł za zdobycie pierwszego miejsca, 100 zł za drugie miejsce oraz 75 zł za trzecie miejsce zdobyte w Konkursie. Zakupy nie powinny przekraczać kwot na nie przeznaczonych.
8. Laureaci dokonują zakupu asortymentu dostępnego na stronie www.matique.pl
9. Koszty wysyłek produktów wybranych przez Laureatów ponoszą wspólnie Organizatorzy Konkursu.

III. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną w dniu 27.05.2011r.
2. Laureaci konkursu powiadomieni zostaną o wygranej poprzez publikację na głównej stronachsklepu www.ekomaluch.pl oraz www.matique.pl a także w profilach tych firm na Facebooku.
3. Laureaci konkursu powiadomieni zostaną o wygranej poprzez wysłanie informacji o wygranej i sposobie dostarczenia nagrody na adres e-mail, podany podczas przekazywania prac na konkurs.
4. W przypadku niedostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.
5. Nagrody zostaną wysłane firmą kurierską UPS w terminie 30 dni od ogłoszenia listy laureatów na stronach Organizatorów.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, adres e-mailowy będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b. niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
c. świadczone przez firmę kurierską usługi pocztowe.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *