DPS

Patricia Kuhl: The linguistic genius of babies

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Patricia Kuhl dzieli się niezwykłymi odkryciami na temat mechanizmu uczenia się języków przez małe dzieci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *