DPS

Ron Gutman: Ukryta siła uśmiechu

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Ron Gutman przeprowadził badania wśród studentów, dotyczące wpływu częstotliwości uśmiechania się studenta na jego dalsze koleje życia. Wyniki, jakie otrzymał, były zaskakujące. Czy wiecie, że uśmiech może być wyznacznikiem, jak długo będziemy żyli i że zwykły uśmiech może mieć ogromny wpływ na jakość naszego życia? Według badań 30 % ludzi uśmiecha się 20 razy dziennie, zaś 14% uśmiecha się jedynie 4 razy dziennie. Mistrzami w uśmiechaniu się są dzieci, które robią to ponad 400 razy dziennie.
Również według statystyk osoby uśmiechające, są nie tylko bardziej lubiane przez otoczenie, ale uważane za bardziej pewne siebie.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *