DPS

“Mistrz Palindromów” – tablica dla Tadeusza Morawskiego w Nowej Wsi.

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Profesor Tadeusz Morawski, największy polski palindromista, ma swoją tablicę! Wmurowany napis “Mistrza Palindromów” pojawił się w Alei Przyjaciół w Nowej Wsi koło Serocka, gdzie profesor założył prywatne, i prawdopodobnie jedyne na świecie, Muzeum Palindromów. Odsłonięcie tablicy odbyło się 23 lipca 2011 roku podczas uroczystości “Krzyśki”, poświęconej świętemu Krzysztofowi, patronowi Nowej Wsi oraz 250-tej rocznicy istnienia tej miejscowości.

W czasie uroczystości w Alei Przyjaciół Nowej Wsi obok tablic dziennikarki i podróżniczki Moniki Rogozińskiej oraz mistrzyni olimpijskiej Otylii Jędrzejczak, odsłonięto tablicę z opisem twórczości Tadeusza Morawskiego, a na chodniku przed tablicą umieszczono płytę z napisem:

Tadeusz Morawski
Mistrz Palindromów.

Tablica jest podkreśleniem bogatej twórczości Tadeusza Morawskiego, który aktywnie szerzy wiedzę na temat palindromów. Palindromy to wyrazy, zdania, a nawet wiersze, które czyta się tak samo w przód jak i od tyłu. Profesor Morawski jest najbardziej znanym w Polsce ich twórcą. Jest również coraz bardziej znany w środowiskach polonijnych szkół w USA, do których wysyła wiele swoich książek. O palindromach i jego twórcy mieliśmy przyjemność niejednokrotnie pisać na naszym portalu, informacje o nim ukazywały się również w polonijnej prasie i Polskim Radio 910 Nowy Jork.

Tworzenie palindromów jest umysłowym wyzwaniem nieporównywalnym z rozwiązywaniem krzyżówek czy sudoku. Występują w większości języków świata. Pisano je już w czasach starożytnych, na kamiennych tablicach. Pochodzą ze starożytnej Grecji, pisał je ok. 2300 lat temu poeta Sotades
z Maronei. Z języka greckiego też pochodzi ich, “palin” – wracać, i “dromos” – droga.

Za prekursora polskich palindromów można uznać Jana Kochanowskiego. Jeszcze przed wojną pisał
i gromadził palindromy Julian Tuwim (Pegaz dęba), później poeta Stanisław Barańczak (Pegaz zdębiał), architekt Edmund John (Palindromy pana Johna) oraz elektryk Józef Godzic (Echozdania czyli palindromy).

Tadeusz Morawski niejdenokrotnie podreśla, że palindromy mogą być doskonałym narzędziem dla nauczyciel uatrakcyjniającym lekcje języka polskiego.
“Ważne jest zaciekawić dzieci czymś nowym.” – twierdzi profesor – “Wskazywać, że Kochanowski to nie tylko autor trenów
i fraszek, ale też „Raków”, i że Tuwim, oprócz „Lokomotywy” i innych wspaniałych utworów, pisał też palindromy, takie jak: Popija rum as, samuraj i pop. Stosując palindromy na lekcjach z dziećmi, można też zwrócić ich uwagę na piękno naszego języka, które ujawnia się nie tylko w wielkiej literaturze, ale także w różnych zabawach słowami, np. takimi, jakie w mojej ostatniej książce dla młodzieży A kilku tu klika.” – dodaje.

o, o, zwada w ZOO
jeż leje lwa – paw leje lżej
kurka gęga, gęga kruk
a kwakała mała kawka

Tadeusz Morawski wydał wiele książek z palindromami. Ich tytuły są też palindromami: Gór ech chce róg, 2005, Zagwiżdż i w gaz, 2006, Zaradny dynda raz, 2007, Kobyła ma mały bok,2008, Żartem dano nadmetraż, 2008, Raz czart – raz czar, 2009, Aga naga, 2009, A kilku tu klika, 2010. W książce Może jeż łże jeżom, zebrał wiele wierszy różnych autorów zawierających jego palindromy. Dwie następne książki są w druku.

Marta Kustek

Więcej informacji o Tadeuszu Morawskim i palidromach znajduje się na stronie profesora www.palindromy.pl Polonijnych nauczycieli zainteresowanych otrzymaniem bezpłatnego egzemplarza książek Tadeusza Morawskiego, prosimy o kontakt i przesłanie swojego adresu pocztowego na e-mail: dobrapolskaszkola@interia.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *