DPS

“Portret Emigranta” – konkurs organizowany przez Muzeum Emigracji w Gdyni.

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

PORTRET EMIGRANTA – konkurs na emigracyjne opowieści to element projektu Muzeum Emigracji w Gdyni. Budowania opowieści o historii polskiej emigracji zaczerpniętej z rodzinnych albumów, wspomnień, pamiętników.
Opowieści emigrantów, wspomnienia wyjazdów, tęsknota, dom, rodzina, praca. Nowy świat, nowi ludzie, nowe zwyczaje, nowe ojczyzny. Dzieci, nauka, obcy język, swoi i obcy….

Zdjęcia z pożegnań w starym kraju. Uroczyste, poważne, odświętne. Każda z nich to początek nowej historii. Rodzinnej opowieści o tych co wyjechali i tych co pozostali. Krewni, znajomi, przyjaciele czasu minionego. Opowieści i ilustracje, które składają się na zbiorowy portret emigracyjnej epopei.
Historii złożonej z indywidualnych ludzkich losów – zwyczajnych, burzliwych, czasem dramatycznych.
Z takich opowieści, archiwalnych fotografii budujemy kolekcję emigracyjnych życiorysów.
To fascynujący obraz czasów, zwierciadło naszej polskiej historii. Bo to w kraju kształtowały się emigracyjne losy, rodziły decyzje, motywacje, plany na przyszłość.

Celem konkursu jest stworzenie zalążku kolekcji muzealnej poświęconej jednostkowym ludzkim losom tych wszystkich,
którzy otarli się o problem emigracji. Poprzez własne doświadczenie,
bądź doświadczenie krewnych, bliższych czy dalszych znajomych.
Chcemy, gromadząc te emigracyjne fragmenty polskich życiorysów, stworzyć zbiorowy portret polskiej emigracji. Historycznej ale
i współczesnej. To właśnie w tych osobistych refleksjach spodziewamy się znaleźć odpowiedzi na wiele pytań: o motywacje wyjazdu, drogę do nowego życia, kontakt z inną cywilizacją, konieczność adaptacji, czasami asymilacji w nowym środowisku.
Sukcesy i porażki, dramaty i kariery. Stosunek do starego kraju, poczucie narodowej tożsamości. Plusy i minusy bycia w obcym środowisku. Czy rzeczywiście obcym? Na ile jest się obcym poza krajem urodzenia? Podwójny patriotyzm. Sama droga do emigracji. Decyzja, wyjazd, pożegnania, tęsknota, rodzina.

Adresujemy nasz konkurs zarówno do emigrantów, pierwszego, ale i kolejnych pokoleń, także wszystkich innych, którzy mogą opisać znaną im osobiście emigrancką opowieść. Warunkiem jest jej oryginalność
i wierność faktom. Zależy nam także na materialnych śladach wzbogacających historię – fotografiach, dokumentach, nawet przedmiotach….

Wszystkie prace trafią do muzealnego archiwum, część z pewnością zostanie wykorzystana w tworzeniu muzealnej ekspozycji. Wzbogacą naszą wiedzę i staną się z pewnością przydatne w pracy badawczej nad historią polskiej emigracji. Konkurs jest początkiem procesu gromadzenia opisów polskich losów na emigracji.

Więcej na stronie www.muzeumemigracji.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *