DPS

“Najbardziej inspiruje mnie i pomaga zaangażowanie i wiara rodziców! ” – wywiad z Anną Kubicką, dyrektorem Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza na Brooklynie.

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Marta Kustek: Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza jest najstarszą szkołą
w Nowym Jorku. W tym roku placówka obchodziła 83 rocznicę swojej działalności. Kto założył szkołę i jakie były jej początki?

Anna Kubicka: Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza powstała dzięki współpracy Ministerstwa Oświaty Rzeczypospolitej Polskiej z grupą polonijnych organizacji w South Brooklyn. Pierwsze zajęcia lekcyjne odbyły się 13 października 1928 r.

MK: Ile szkoła liczyła wówczas dzieci i jakich przedmiotów je uczono?

Anna Kubicka: W pierwszym okresie istnienia w szkole uczyło się 150 uczniów, ich liczba z czasem wzrosła do 300. Szkoła zatrudniała wówczas 6 nauczycieli. Wraz ze wzrostem liczby uczniów przybywało pracy dydaktycznej i organizacyjnej dlatego w 1932 r. założono Towarzystwo Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza, które stało się jedynym prawnym i finansowym opiekunem szkoły, koordynującym wszelkie prace związane ze szkołą. Cel działalności był zawsze jednoznacznie określony, uczono języka polskiego, historii, tańców narodowych i szeroko pojętego patriotyzmu.MK: Czy znane są Pani jakieś ciekawe wydarzenia z tego wczesnego okresu pracy szkoły?

Anna Kubicka: Z początkowego okresu działalności na pewno godny wspomnienia jest fakt, że uczniowie szkoły prezentowali tańce narodowe podczas uroczystego powitania statku pasażerskiego M/S Stefan Batory w Nowym Jorku w 1936 roku. Zdobyli też pierwszą nagrodę i najwyższe uznanie podczas występów w Dniu Polskim na Światowym Festiwalu 1-go września 1940 r.MK: Jakie były wówczas największe problemy i sukcesy szkoły?

Anna Kubicka: Podstawowym problemem szkoły w początkowym okresie jej działalności były problemy finansowe, gdyż szkoła utrzymywała się z donacji Polonii i organizowanych przez Towarzystwo Oświatowe kiermaszy. II wojna światowa również pozostawiła ujemne skutki w dzialalności szkoły.
Liczba uczniów spadła wówczas do 80, a dodatkowo brakowało wykształconej kadry pedagogicznej. Organizowano więc specjalne kursy dla nauczycieli tak, aby zapewnić ciągłość pracy dydaktycznej.
W tamtym okresie młodzież szkolna wydawała własne pismo „Płomyk” w celu utrzymania łączności pomiędzy uczniami a absolwentami szkoły. W późniejszym nieco okresie uczniowie szkoły mieli zaszczyt witać kardynała Karola Wojtyłę, metropolitę Krakowa na lotnisku LaGuardia i w Domu Żołnierza we wrześniu 1976 roku.

Powitanie kardynała Karola Wojtyły w 1976 roku.

W ciągu swych 83 lat działalności, szkoła również kilkukrotnie zmieniała swoją lokalizację. Początkowo działała w budynku Szkoły Podstawowej nr 146, póżniej przez 25 lat w Polskim Domu Narodowym “Prospect Hall”, ostatnie 32 lata w budynku wynajmowanym przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Ten rok szkolny powitaliśmy zaś w budynku katolickiej szkoły Our Lady of Guadelupe.

MK: Obecnie szkoła przechodzi zmiany, ma nową siedzibę, doszli nowi nauczyciele – co jeszcze nowego i ciekawego dzieje się w szkole?

Anna Kubicka: Jak wspominałam, teb rok szkolny 2011/12 powitaliśmy w nowym miejscu, przy parafii Our Lady of Guadelupe. Zmiana ta była konieczna ze względu na utrzymanie nazwy i niezależności szkoły, jej długiej, wspaniałej historii. Musieliśmy również zapewnić wszystkim zarejestrowanym wcześniej do szkoły uczniom możliwość kontynuacji nauki. Pomimo początkowych trudności, zmiana ta dała szkole nowe możliwości rozwoju. W szkole pracuje obecnie 13 wykształconych, wspaniałych nauczycieli, uczy się tu 200 uczniów, w tym 20 uczniów liceum. Po raz pierwszy w historii szkoły powitaliśmy z radością grupę ponad 20 przedszkolaków, są to najmłodsi uczniowie naszej szkoły w wieku 3-4 lat.

Nowa siedziba szkoły im. H. Sienkiewicza na Brooklynie.

Powstała też przy szkole gromada zuchowa “Polskie Maki”, w której przygodę harcerską rozpoczęło 30 uczniów naszej szkoły. Jest tu też harcówka drużyny harcerek “Trzy Korony”. Działa kółko plastyczne
i zespół tańców ludowych “Polanie”. W tym roku, po raz pierwszy starsi uczniowie mają możliwość udziałów w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez portal www.DobraPolskaSzkola.com
Działa otwarta w roku ubiegłym biblioteka szkolna, z której bardzo chętnie korzystają zarówno uczniowie,
jak i rodzice.

Zarówno uczniowie, jak i rodzice mogą korzystać ze szkolnej biblioteki.

Obecnie, dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców trwają prace nad utworzeniem szkolnego biuletynu. Od początku swego istnienia szkoła wychowuje dzieci i młodzież w duchu patriotycznym
i religijnym. W tym roku szkolnym uczniowie, nauczyciele, rodzice i członkowie Towarzystwa Oświatowego uczestniczyli w uroczystościach pod Pomnikiem Katyńskim oraz pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszko i Dniu Dziedzictwa Polskiego. Uczniowie przygotowują też programy poetycko – muzyczne do Fundacji Jana Pawła II. Biorą licznie udział w Paradzie Pułaskiego. Działa też dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli i rodziców nasza strona internetowa, na którą bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy www.szkolapl.org

Uczniowie szkoły na Paradzie Pułaskiego 2011

MK: Jaka jest obecnie rola Towarzystwa Oświatowego im. Henryka Sienkiewicza?

Anna Kubicka: Towarzystwo Oświatowe od momentu założenia w 1932 roku jest organizacją społeczną, która koordynuje działalność szkoły i sprawuje opiekę prawno – finansową nad Polską Szkołą Dokształcającą im. H. Sienkiewicza. Towarzystwo zostało inkorporowane w stanie Nowy Jork w maju 1960 r. posiada statut organizacji niedochodowej czyli formę 501(c)(3). Członkowie Towarzystwa Oświatowego czyli rodzice i przyjaciele szkoły działają społecznie dla dobra uczniów i rozwoju szkoły. Troszczą się od strony prawnej i finansowej o byt i rozwój szkoły. Organizują wspaniałe zabawy dla uczniów, mikołajki szkolne oraz kiermasze. 12 listopada Towarzystwo Oświatowe zorganizowało kolejną zabawę dla dorosłych, upamiętniającą 83 rocznicę założenia naszej szkoły. Wspaniale bawiło się na niej ponad 220 rodziców i przyjaciół szkoły. Wszystkim uczestnikom i sponsorom bardzo serdecznie dziękujemy, gdyż całkowity dochód zostanie przeznaczony na rozwój naszej szkoły i potrzeby uczniów.

Część kadry nauczycielskiej Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza.

MK: Co Panią najbardziej cieszy i inspiruje w pracy dyrektora polonijnej szkoły?

Anna Kubicka: Najbardziej cieszą mnie sukcesy naszych uczniów. Te duże, osiągane na scenach międzyszkolnych konkursów i te mniejsze, ale bardzo ważne, osiągane przez każdego ucznia, każdego dnia zajęć lekcyjnych. Bardzo ważny jest też dla mnie kontakt z dziećmi i młodzieżą, ich uśmiechnięte buzie na dzień dobry, powitalne gesty, wypowiadane czasami w biegu „Cześć Pani Ania!” .
Natomiast najbardziej pomaga mi, inspiruje i zmusza do działania wiara i chęci Rodziców, ich olbrzymie zaangażowanie w życie i działalność szkoły, ich determinacja w dążeniu do celu, okazywana pomoc
i zrozumienia na każdym kroku. Proszę mi wierzyć, ja tego doświadczyłam podczas tych trudnych wakacji
i doświadczam każdego dnia! Szkoła H. Sienkiewicza ma to szczęście, że ma wspaniałych, zawsze gotowych do pomocy Rodziców. Korzystając z okazji pragnę im wszystkim serdecznie podziękować
za okazywaną pomoc, życzliwość, zrozumienie i zaangażowanie.

MK: Jak Pani widzi szkołę Sienkiewicza załóżmy za 10 lat? Jakie są Pani plany i marzenia odnośnie jej funkcjonowania?

Anna Kubicka: Za 10 lat, szkoła H. Sienkiewicza będzie pewnie w początkowej fazie przygotowań do obchodów 100 rocznicy swego istnienia. Jestem pewna, że pozostanie wierna swojej tradycji, a dzięki ogromnemu wysiłkowi nauczycieli, nadal będzie zapewniać dzieciom i młodzieży wysoki poziom nauczania języka polskiego, historii i geografii Polski oraz wychowanie w duchu polskich tradycji i zwyczajów. Chciałabym bardzo, aby była to szkoła nadal przyjazna dzieciom i młodzieży, rozumiejąca ich potrzeby oraz otwarta na nowe pomysły i gotowa do ich realizacji.

Przyszłością szkoły są jej najmłodsi uczniowie, dlatego już dzisiaj planujemy otwarcie w następnym roku szkolnym, kolejnego oddziału przedszkolnego dla dzieci 2-3 letnich. Będziemy dążyć do tego, aby każde polskie dziecko, od najmłodszych lat swego życia miało możliwość kontaktu z polskimi rówieśnikami,
a równocześnie możliwość edukacyjnej zabawy, a póżniej nauki języka polskiego.

Będę dążyć do tego, aby uczniowie klas starszych nie kończyli nauki na klasie 8, ale wszyscy kontynuowali ją w później w liceum. Chciałabym również wprowadzić i dać uczniom kończącym liceum możliwość przygotowania do egzaminów certfikowanych z języka polskiego. Marzy mi się również,
aby ta szkoła była miejscem spotkań wszystkich jej absolwentów, aby wracali do niej często i z radością,
aby tu opowiadali o swoich sukcesach i tu szukali pomocy oraz rady, w razie problemów.

Sądzę, że przyjaźnie zawarte w polskiej szkole są dla nich tak samo ważne, co zdobyta w szkole wiedza. Spotkania absolwentów dałyby im możliwośc pogłębienia i przeniesienia tych relacji w dorosłe życie,
a nam, wychowawcom, osłodziły te trudne chwile rozstania. Wszyscy absolwenci Polskiej Szkoły im. H. Sienkiewicza, której historia siega już 83 lat mają bezwzględne prawo być z tego faktu dumni!

MK: Życzę szybkiej realizacji wszystkich założonych planów i bardzo dziękuję za rozmowę!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *