DPS

Prof. Maria Majewska: “Szczepionki” cz. 1

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

W ostatnich miesiącach w wielu mediach pojawia się tematyka szczepień. Budzi ona coraz częściej wiele kontrowersji. Rosnąca co roku lista obowiązkowych szczepionek dla dzieci i ich nowych kombinacji, zastanawia wielu rodziców, czy ilości te nie mają żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie dziecka?

Prof. Maria Dorota Majewska jest neurobiologiem.
Przez 25 lat pracowała w USA w czołowych instytucjach naukowych: na Uniwersytecie Missourii, Uniwersytecie Harvarda oraz w Narodowym Instytucie Zdrowia pod Waszyngtonem. W 2006 roku wróciła do Polski w celu realizacji projektu badawczego Komisji Europejskiej. W 2007 roku uzyskała tytuł profesora nauk medycznych. Jako jedyna osoba
w Polsce wygrała w drodze konkursu prestiżowy grant Komisji Europejskiej (Marie Curie Chair) na prowadzenie badań nad biologią autyzmu i potencjalną rolą thimerosalu w patogenezie tej choroby. Badany jest tu potencjalny związek autyzmu z liczbą, rodzajem i natężeniem szczepień, z powikłaniami poszczepiennymi, zawartością rtęci w przydatkach skóry i z poziomem hormonów sterydowych (rtęć
w postaci thimerosalu była i nadal jest dodawana do wielu szczepionek niemowlęcych w Polsce).

Prof. Maria Majewska:
“Im więcej stosuje się szczepionek, tym większa częstotliwość powikłań poszczepiennych, a także zgonów niemowląt. Te szczepionki, które w Polsce są jeszcze jako “zalecane” ale nieobowiązkowe,
w Stanach Zjednoczonych zaliczane są już do tej grupy “obowiązkowych”. W Polsce stosuje się od 24 do 25 obowiązkowych szczepień w pierwszych dwóch latach życia dziecka, natomiast w Stanach Zjednoczonych tych szczepionek jest 36. W USA występuje jednocześnie największa liczba powikłań poszczepiennych, bardzo duża ilość zgonów związanych ze szczepieniami oraz największą ilością wśród wszystkich tzw. krajów rozwiniętych umieralnością niemowląt (7 zgonów na 1000 zdrowych urodzeń). Moim zdaniem może wiązać się to z przeładowaniem niemowląt szczepionkami.

Niemowlęta, którym chce się podać 36 szczepionek w ciągu 24 miesięcy życia, praktycznie bombardowane są nieustannie nowymi szczepionkami, których kombinacje, oraz konsekwencje tych kombinacji są nieznane. Dopiero pod wpływem rodziców w USA, kongres amerykański zmusił Centrum Kotroli Chrób Zakaźnych (Center for Desease Control www.cdc.gov) do publikowania danych dotyczących poważnych powikłań poszczepiennych i zgonów poszczepiennych. Po szczepionce na żółtaczkę B, mogło umrzeć w USA od 6 tysięcy niemowląt być może aż do 60 tysięcy.”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *