DPS

“Bliźniacza wersja bociana”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page


Jesteśmy na 8 urodzinach bliźniaczek, urządzanych na basenie YMCA. Dwa różne torty. Dwa razy odśpiewane Happy Birthday to You. Mama bliźniaczek dwoi się przy dzieleniu tortów między gości. Natalie zanosi na jedną imprezę dwa prezenty.

Bliźniaków wokół nas jest coraz więcej. Doliczyłam się, że mam 4 koleżanki z bliźniakami, a znajomych jeszcze więcej. Niektórzy z nich należą do lokalnego klubu bliźniaków, bo takie też istnieją w każdej większej miejscowości.

Co się dzieje? Dotarłam do krajowego biura, które gromadzi statystykę na temat mieszkańców kraju (National Center for Health Statistics) i okazuje się, że w ciągu ostatnich 30 lat liczba urodzeń bliźniaków na 1000 porodów wzrosła aż… o 76 procent!

W 1980 roku co 53 urodzone dziecko było bliźniakiem a teraz? Co trzydzieste!

Przyczyna? Wymienia się dwie. Kobiety w późniejszym wieku, po 30 i 40-dziestce, decydują się na dziecko, a z wiekiem rośnie naturalna szansa na bliźniaki.

Poza tym bliźniaki zawdzięczamy też leczeniu niepłodności. Podwójne szczęście dla tych kobiet, które
są starsze i bardzo chciałyby mieć dwoje dzieci. IVF wersja bociana.

Podwójne szczęście w domu!

Danusia Świątek


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *