DPS

Zdjęcia najmniejszej książki w kolekcji Biblioteki Muzeum Polskiego w Ameryce

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Miniaturowy “Zbiór poezji”, został przekazany Bibliotece Muzeum Polskiego w Ameryce (BMPA) w Chicago przez Panią Władę Chałko, wdowę po Zbigniewie Chałko, poecie. Długość książeczki wznosi 4 cm.
To miniaturowe cymelium towarzyszyło Zbigniewowi Chałko podczas pobytu w obozie jenieckim. Pośród wyboru poezji i fragmentów sztuk Adama Mickiewicza – znajdują się w niej także fragmenty Pana Tadeusza.Zdjęcia: Biblioteka Muzeum Polskiego w Ameryce (BMPA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *