DPS

TED: Julia Sweeney rozmawia “na ten” temat…

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Pomimo najlepszych intencji, komiczka Julia Sweeney jest zmuszona do pewnego niewinnego kłamstwa, gdy jej 8-letnia córka uczy się o reprodukcji żab — i zaczyna zadawać celniejsze pytania.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *