DPS

“Zakochałam się w polskich książkach!”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Akcja “W naszym domu mowimy po polsku!”:
Ewa Kornacka, dyrektor polonijnej organizacji non for profit POMOC z siedzibą w Nowym Jorku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *