DPS

MEN: Miejsce biblioteki szkolnej jest w szkole

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

SONY DSC

MEN sprzeciwia się pomysłowi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, by biblioteki publiczne mogły przejmować zadania bibliotek szkolnych. W efekcie czego te ostatnie czekałaby likwidacja.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło propozycje zmian do projektu założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, przygotowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Dotyczą one m.in. funkcjonowania bibliotek szkolnych.

“Zdaniem MEN możliwe jest wykonywanie zadań biblioteki publicznej przez bibliotekę szkolną, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków realizacji przez bibliotekę szkolną jej zadań dydaktyczno-wychowawczych, a także warunków bezpieczeństwa uczniów. Stanowisko MEN wobec projektu założeń wiąże się z przepisami art. 67 Ustawy o systemie oświaty, który wskazuje, że szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej” – czytamy w komunikacie resortu edukacji.

MEN proponuje, by w ustawie umożliwić rozszerzenie działalności biblioteki szkolnej o funkcje biblioteki publicznej pod warunkiem, że zyska na tym lokalna społeczność, zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast. Dodatkową zaletą takiego pomysłu – jak uważa ministerstwo edukacji – stanie się możliwość uzupełnienia księgozbioru oraz ułatwienie dostępu do biblioteki poza lekcjami, w okresie ferii i wakacji.

(PS, GN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *