DPS

“Chłopcom idzie gorzej w szkole?”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

chlopcy.w.szkole

„Zawsze będę pamiętać nauczyciela od rosyjskiego” – wspomina mój mąż. – „Wystarczyło, że dziewczynka coś powiedziała po rosyjsku i już dostawała dobrą ocenę. A chłopak, nawet jeśli umiał, ale rozrabiał na lekcji, najwyżej dostawał trójkę”.

Trochę czasu upłynęło. Mój mąż został ojcem.

A jak teraz jest z chłopakami w klasie?

Naukowcy z University of Georgia bliżej przyjrzeli się sprawie. Analizowali dane na temat 10 tys. uczniów od zerówki do 8 klasy. Co się okazało?
Oceny końcowe, wystawiane przez nauczycieli, nie korespondowały z wynikami chłopców na testach z matematyki, angielskiego i science. Chłopcy, którzy gorzej zachowywali się w klasie niż dziewczynki, dostawali niższe oceny, niż wskazywały wyniki testów.

Wiele razy słyszałam od kolegów z klasy swoich córek, i nie tylko, że chłopcy w szkole podstawowej i gimnazjum są surowiej traktowani przez nauczycieli. A właściwie, nauczycielki, gdyż większość kadry pedagogicznej to kobiety. Czy naprawdę chłopcy radzą sobie gorzej niż dziewczynki w szkole? Czy należy inaczej spojrzeć na ich zachowanie?

Niektóre szkoły zaczęły wprowadzać podwójne oceny. Jedna ocena jest za test, czyli zmierzone postępy w nauce. A druga ocena za ‘prezentowanie się jako gotowego/gotowej’ do nauki i aktywność na lekcji.
Pozwoli to dokładniej przyjrzeć się postępom chłopców i dziewczynek w nauce.

Ogromnie cieszy mnie każdy powiew innowacji w szkolnictwie, które jest ciągle w tyle za innymi dziedzinami życia w XXI wieku. Podwójne oceny uznaję za postęp w spojrzeniu na ucznia.

Danusia Świątek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *