DPS

„Stypendium Paderewskiego dla zaangażowanych społecznie”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Aneta Popiel

Aneta Popiel

Rozmowa z Anetą Popiel – stypendystką Funduszu Stypendialnego im. Paderewskiego z 2009 roku. Obecnie studentką Master of Public Policy na Uniwersytecie w Georgetown w ramach Polskiego Programu Fulbrighta.

Od kiedy istnieje Fundusz im. Paderewskiego
i jakie przyznaje stypendium?

Fundusz Stypendialny im. Paderewskiego został założony w 2004 roku przez Gen. Edwarda Równego. Od tego czasu, środki z funduszu umożliwiają co roku jednemu studentowi z Polski udział w szkole letniej na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Poza uczestnictwem w zajęciach, studenci odbywają także praktyki
w wybranej przez siebie lokalnej firmie lub organizacji. Zajęcia na Uniwersytecie Georgetown, oraz praktyki, umożliwiają stypendystom poznanie amerykańskiego sposobu życia i pracy, nawiązanie profesjonalnych kontaktów, oraz udział w licznych konferencjach, które odbywają się w mieście. Stypendium pokrywa wszystkie koszty związane
z wyjazdem: czesne, przelot, zakwaterowanie, oraz materiały naukowe.

Jak narodził się pomysł stypendium?

Generał Równy założył Fundusz Stypendialny im. Paderewskiego, by promować spuściznę polskiego pianisty
i męża stanu. Ignacy Jan Paderewski zasłynął przede wszystkim jako pianista i kompozytor. Mało znany pozostaje jego dorobek jako jednego z ojców współczesnej Polski. Jako autor 13 punktu w Traktacie Wersalskim, przyczynił się do powstania niepodległej, demokratycznej Polski. Przekonał także Clemenceau, Lloyd George oraz Orlando by wsparli ideę niepodległej Polski. Paderewski ukochał sobie wolność
i demokrację, i promował ją przez edukację i sztukę. Uważał, że wolność to prawo nadane nam przez Boga,
a demokracja jest jej gwarantem. Generał Edward Równy, zainspirowany myślą Paderewskiego, nie tylko sprowadził jego ciało do Polski, co było życzeniem pianisty, ale także postanowił oddać hołd jego pasji do edukacji, poprzez umożliwienie młodym Polakom studiów w Stanach Zjednoczonych.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium im. Paderewskiego mogą ubiegać się Polacy, którzy w momencie składania podania są studentami studiów licencjackich lub magisterskich na Polskiej uczelni. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie podania na jeden z programów letnich The Fund for American Studies (TFAS), organizowanym na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Studenci mogą wybierać z kilku koncentracji: biznesowo-rządowej, społecznej, polityczno-ekonomicznej, międzynarodowej ekonomii i dziennikarstwa. Składając podanie do TFAS, polscy studenci są automatycznie kandydatami do stypendium im. Paderewskiego.

Kto już skorzystał ze stypendium?

Od 2005 roku ze stypendium skorzystało 8 Polskich studentów. To młodzi ludzie, często już absolwenci, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz wykazali się zaangażowaniem społecznym. Wśród stypendystów są studenci różnych kierunków: prawa, ekonomii, politologii, historii. Komitet rekrutacyjny w czasie wybierania kandydatów zwraca szczególna uwagę na ich potencjał i zdolności przeprowadzania pozytywnych zmian
w społecznościach, z których pochodzą.

Jak zapowiada się nadchodząc zbiórka pieniędzy połączona z koncertem?

Jak co roku jesteśmy podekscytowani corocznym koncertem im. Paderewskiego, który organizujemy
w Waszyngtonie w dniu 21 kwietnia. Dzięki gościnności Polskiego Ambasadora, tegoroczny koncert odbędzie się w rezydencji, gdzie mieści się polska ambasada w Waszyngtonie. Na koncercie będziemy gościć przedstawicieli ambasady, licznych darczyńców z całych Stanów, Fundację Kościuszki, członków Harvard Polish Society, The Fund for American Studies oraz sympatyków twórczości Paderewskiego. Bilety na koncert można nabyć na stronie internetowej: www.paderewskischolarship.org/virtuosi.html

Gen. Edward Równy

Gen. Edward Równy

Co w planach fundacji?

Ten rok jest dla Funduszu szczególny. Rozpoczął się od nadania Generałowi Edwardowi Równemu, The Paderewski Award, za szczególne osiągnięcia dla społeczności i kultury. Nagroda przyznawana jest przez organizację International Friends of Music Association wraz z UNESCO. Z tak pomyślną inauguracją – mamy ambitne plany! Przed nami organizacja koncertu i zbieranie funduszy na tegoroczne stypendium. Jesteśmy także
w trakcie zakładania organizacji, która będzie zrzeszać absolwentów programu. Jej celem będzie promocja myśli Paderewskiego w działalności ekonomicznej, politycznej
i społecznej w Polsce.

Rozmawiała: Danuta Świątek

PRZYDATNE INFORMACJE:

Strona Funduszu Paderewskiego: www.paderewskischolarship.org

Link do video o stypendium: www.paderewskischolarship.org/videos/aneta_video_e.html

Kontakt: aneta@paderewskischolarship.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *