DPS

Czy lubimy polonijne szkoły? – przed zjazdem nauczycieli w Ostródzie.

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

SWP_Ostroda

Niewiele czasu dzieli nas od ważnego wydarzenia polonijnego, jakim będzie IV Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. Odbędzie się on w dniach od 8 do 12 maja w Ostródzie, malowniczym miasteczku, zwanym perłą Mazur. Będziemy szukać odpowiedzi na wiele pytań i zagadnień. Będziemy wskazywać na mocne i słabe strony oświaty polonijnej. Będą poruszane wyzwania stojące przed rodziną migrującą, jej potrzebami związanymi
z pielęgnowaniem języka i kulturą polską.

Poprzednie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem polonijnego ciała pedagogicznego. W ubiegłym roku przybyli przedstawiciele z 19 państw. Jaka będzie frekwencja w tym roku? Wciąż trwa przyjmowanie zgłoszeń.

O kilka zdań podsumowania osiągnięć minionych spotkań poprosiliśmy organizatora spotkania, Stowarzyszenie “Wspólnotę Polską”, reprezentowanego przez wiceprezesa Dariusza Bonisławskiego.

W ciągu minionego roku skupiliśmy się na szkoleniach dla nauczycieli polonijnych, w ramach których odbyły się m.in. konferencje regionalne połączone z warsztatowymi formami doskonalenia ważnych umiejętności metodycznych. Uruchomiliśmy w Chicago we współpracy ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w Ameryce studium metodyczne pod nazwą Akademia Polskości z atrakcyjnym programem nauczania, realizowanym przez trenerów i wykładowców.Studium w praktyczny sposób pokazywało jak skutecznie i dobrze nauczać w szkole polonijnej.

Nasza oferta uzyskała bardzo dobre recenzje uczestników w związku z czym będzie kontynuowana. Mamy nadzieję, że między innymi dzięki temu działaniu szkoła polonijna będzie miejscem, do którego dzieci i młodzież będą chciały chętnie i licznie uczęszczać.

Uruchomiliśmy wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza
w Poznaniu program wsparcia rozwoju indywidualnego dla uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych. Prowadzimy rozmowy z organizacjami polonijnymi oraz rządowymi na temat modelu wsparcia oświaty polskiej za granicą. Prowadzimy liczne szkolenia oraz pobyty edukacyjne dla uczniów. Pracujemy również nad organizacją ośrodka, który będzie udzielał wsparcia metodycznego oraz organizacyjnego szkołom polonijnym.

W ten proces zaangażowani są nauczyciele, trenerzy i metodycy, zarówno z kraju jak i z zagranicy.
Co, jak sądzimy, pozwoli w sposób jak najbardziej realny i dostosowany do potrzeb pomóc tym środowiskom, które najbardziej tego potrzebują. To oczywiście tylko niektóre z naszych działań skierowanych do środowisk oświaty polonijnej.

Nadchodzący zjazd chcemy wykorzystać do otwartej debaty na temat roli jaką stawia przed sobą szkoła polonijna w XXI wieku. Uważamy, że ustalenie zadań jakie ma do spełnienia, pozwoli wypracować docelowy model funkcjonowania oraz sposoby jego wsparcia przez instytucje polskie do tego powołane. Debaty poprowadzą doświadczeni pedagodzy, a wezmą w nich udział przedstawiciele różnych rodzajów szkół polonijnych oraz instytucji rządowych z panem Maciejem Jakubowskim podsekretarzem w Ministerstwie Edukacji Narodowej na czele.

Duże znaczenie ma dla nas tegoroczny zjazdowy partner polonijny, jakim jest Nordycka Unia Oświaty Polonijnej, mająca na swoim koncie liczne przedsięwzięcia z zakresu prac nad edukacją. Jak choćby profesjonalny raport opisujący stan nauczania języka polskiego w krajach wchodzących w skład organizacji.

Zjazd będzie również miejscem doskonalenia wiedzy o języku polskim oraz metodyce jego nauczania, w czym pomoże obecność Pana profesora Andrzeja Markowskiego, przewodniczącego Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk.

Bożena Chojnacka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *