DPS

Ostróda 2013: “Nauczyciele pakują walizki”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Fot. Bożena Chojnacka

Fot. Bożena Chojnacka


Już za rogiem uroczyste otwarcie IV Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie, który trwać będzie od 8 do 12 maja i jak każdego roku odbywać się będzie pod pięknie brzmiącym hasłem “Wschód-Zachód-łączy nas Polska”. Na zjazd zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz animatorzy polonijni.

Zjazd odbędzie się w malowniczym, położonym nad jeziorami miasteczku, a jego organizatorami są Zarząd Krajowy Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” oraz polonijny partner Nordycka Unia Oświaty Polonijnej. Tradycyjnie już gospodarzami zjazdu są samorządy lokalne:Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta w Ostródzie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Dom Polonii w Ostródzie.
Właśnie ten ostatni będzie się zapełniał gośćmi już od środowych godzin popołudniowych.

Spakowałam już swoją walizkę i potrzebny do tego typu wyprawy ekwipunek: długopisy, zeszyty, magnetofony,
a także aparat fotograficzny.

Oddelegowanie mnie na “obsługę” tego polonijnego spotkania traktuję jako zaszczyt i wyróżnienie.
Nie ukrywam, że mam tremę czy sprostam temu odpowiedzialnemu zadaniu. Wiem, jak duże znaczenie przywiązuje portal do nauki języka polskiego, do rozbudzania zainteresowania tym, co polskie. Jak wiele organizowanych przez portal akcji sprzyja uwrażliwieniu środowisk polonijnych na to, żeby większą troską otaczały język polski, kulturę i tradycje.

Ubogacona o wiele przeżyć i nowych doświadczeń wracałam z ubiegłorocznego III zjazdu. Podczas trwania ubiegłorocznego spotkania poznałam tak wiele osób z różnych krajów, których podziwiałam za ich miłość do Polski, za wytwałość w sianiu ziaren polskości. Wzruszał patriotyzm Polonusów z odległych dawnych państw ZSRR, którzy do Ostródy podróżowali trzy dni. Godna uznania była cechująca ich otwartość na to, co polskie.

Jak będzie przebiegał tegoroczny IV zjazd?

Udział w nim zadeklarowało wielu gości honorowych, których obecność, jak zapewniali organizatorzy w tekście w zaproszeń, pozwoli na podniesienie rangi i merytorycznego poziomu obrad. Będzie przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej w randze podsekretarza stanu, będzie przewodniczący Rady Języka Polskiego, swój udział zadeklarowała autorka i redaktorka książek metodycznych i artykułów o nauczaniu języka polskiego na różnych szczeblach edukacji.

Nawiązując do reperezentowania na Zjeździe szefa Rady Języka Polskiego, warto dodać, że wśród dziewięciu zespołów problemowych, jakie wchodzą w skład Rady jest Zespół Języka Polskiego Poza Granicami Kraju. Nowe ciało, które powołane zostało w lutym br. a jego przewodniczącym został kierownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego w Centrum Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Władysław Miodunka. Profesor został laureatem nagrody honorowej Kongresu Polonii Niemieckiej “Polonicus” 2013″ za wieloletnią działalność na rzecz krzewienia języka ojczystego.

W centrum uwagi Zespołu Języka Polskiego Poza Granicami Kraju poruszane są m. in. takie zagadnienia jak: zachowanie polszczyzny przez dzieci migrantów, zachowanie i odnawianie polszczyzny w Europie Zachodniej i na świecie, promocja polszczyzny i polska polityka językowa.

Nowy zespół ma ambicje opracowania kompendium wiedzy na temat nowego spojrzenia na stan polszczyzny
w świecie. Ostatni taki raport ujrzał światło dzienne 20 lat temu w publikacji Opole 1997 rok “Język polski poza granicami kraju” pod redakcją prof. Dubisza.

Inny zespół na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagrancznych pracuje nad raportem o dzieciach migrantów europejskich w krajach Unii Eurepejskiej i potrzebach w tym zakresie.

Te i inne tematy na pewno będą poruszane na IV Zjeździe Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie. Tezy do dyskusji, które zatytuowano “W poszukiwaniu celu i sensu polskiej oświaty poza granicami” prowokują do zadawania pytań: Jaką polską szkołę chcemy zobaczyć za pięć, dziesięć czy dwadzieścia lat? Czy i w jaki sposób bada się efektywność szkolnictwa polskiego w różnych krajach? W jaki sposób szkoły monitorują efekty swojej pracy? Na jakie problemy napotykają polscy uczniowie przy konfrontacji z innym językiem, inną kulturą? Co mogą powiedzieć o polskiej szkole znani Polacy ci, którzy w krajach zamieszkania zrobili kariery? Co mogą powiedzieć o zachowaniu polskości i jej roli w swoim życiu?

Podczas trwania Zjazdu będę szukać takich budujących przykładów, świadectw, pokazujących, że warto zabiegać o zachowanie swoich korzeni.

Zachęcam do śledzenia na łamach portalu tego, co będzie się dziać na Zjeździe w Ostródzie.
Pierwsza korespondencja już w środę.

Trzymajcie mnie za słowo!

Bożena Chojnacka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *