DPS

Wanda J.Vujisić, przewodnicząca Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Wanda J. Vujisić (po prawej)

Od lewej: Slobodan Milić, Grażyna Sikorska – ambasador RP w Czarnogórze i Wanda J. Vujisić

Wanda J.Vujisić, przewodnicząca Stowarzyszenia Polaków
w Czarnogórze, obywatelka Czarnogóry, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Europie Środkowej.

3 maja, z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, odbyło się przyjęcie w gmachu Ambasady RP w Podgoricy, na którym ambasador Grażyna Sikorska uroczyście wręczyła Wandzie J.Vujisić zasłużone odznaczenie. Na spotkaniu ambasador odznaczyła również Medalem Zasłużonego Kulturze “Gloria Artis” poetę i tłumacza literatury polskiej Slobodana Milićova.

Na uroczystości gościli przedstawiciele instytucji państwowych Czarnogóry, członkowie korpusu dyplomatycznego, organizacji pozarządowych, przedstwiciele  kultury i sztuki oraz przyjaciele Polski mieszkający w Czarnogórze.

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej jest cywilnym odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami. Order nadaje Prezydent RP, z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, wniosek przedstawia Minister Spraw Zagranicznych.

Lista zasług Wanda J.Vujisić na polu działań dla polonii w Serbii i Czarnogórze jest bardzo długa. Jest m.in. inicjatorką, założycielem oraz prezesem Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze, organizatorką biblioteki polonijnej w ramach działalności Stowarzyszenia, założycielką Klubu Studentów przy Stowarzyszeniu, stałą korespondentką z Czarnogóry dla czasopism: Słowo YU Polonii Belgrad (Serbia), Gazety Petersburskiej (Rosja), Kopernik (Chorwacja) strony internetowej Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i dla gazet czarnogórskich: „Dan”, „Pobjeda” i „Vijesti”; tłumaczem polskiej poezji na język serbski, założycielką pierwszego czasopisma środowiska polonijnego w Czarnogórze „GŁOS POLONII” oraz inicjatorką wielu konkursów, polonijnych spotkań, warsztatów i konferencji.

Gratulujemy!

One Response to Wanda J.Vujisić, przewodnicząca Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Iwona Vujisic May 30, 2013 at 10:13 pm

    Wanda Vujisic, przewodnicząca Stowarzyszenia Polaków
    w Czarnogórze, jest obywatelkom Czarnogory a nie obywatelka Republiki Czeskiej.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *