DPS

Ostróda 2013: “Najważniejszą rolę odgrywają rodzice”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Magdalena Ihnatowicz i Piotr Bonislawski na Zjezdzie Nauczycieli Polonijnych 2013 w Ostrodzie

Magdalena Ihnatowicz i Piotr Bonisławski na Zjeździe Nauczycieli Polonijnych 2013 w Ostródzie

Refleksje z Norwegii po Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie

Z Magdaleną Ihnatowicz, dyrektorką Szkoły Polskiej w Bergen w Norwegii, rozmawia Bożena Chojnacka.

Czym jest dla Ciebie praca w polskiej szkole?

Zawsze lubiłam pracę z dziećmi. Każda chwila z nimi jest niezwykle energetyczna. Dzieci mają mnóstwo pomysłów, spoglądają na świat inaczej niż my – dorośli. Praca w polskiej szkole to dla mnie możliwość samorealizacji, kontaktu z zawodem wyuczonym w Polsce, ale przede wszystkim misja i ogromne wyzwanie.
A gdy patrzę na sukcesy moich uczniów – ogromna satysfakcja.

Jak oceniasz Twoje doświadczenia nauczycielki, dyrektorki szkoły z doświadczeniami innych nauczycieli poznanych na zjeździe?

Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie są bardzo cenne, nie tylko ze względu na bogatą zawartość merytoryczną wykładów i warsztatów, a przede wszystkim na rozmowy w kuluarach. Takie spotkania sprzyjają wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu kontaktów z nauczycielami z całego świata. Można czerpać inspirację z wiedzy i sprawdzonych metod doświadczonych koleżanek i kolegów. Takich spotkań nigdy nie zastąpią kontakty on-line.

Jaki był wkład środowiska polonijnego w Norwegii w osiągnięcie sukcesu Unii Nordyckiej?

W działaniach Unii Nordyckiej Polska Szkoła w Bergen uczestniczy od początku jej działalności. Włączamy się we wszystkie projekty Unii, aktywnie uczestniczymy w konferencjach. W październiku 2012r.w byliśmy współorganizatorami konferencji “Remedium – w poszukiwaniu skutecznych form współpracy rodziców
i nauczycieli w edukacji ojczystej polskich uczniów migracyjnych”. Po konferencji do członków Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej dołączyła również Polska Szkoła ze Stavanger. Owocem współpracy NUOP, z której jesteśmy bardzo dumni, jest “Raport o stanie oświaty w krajach nordyckich”.

Od czego Twoim zdaniem zależy dobra współpraca przynosząca sukcesy?

Miarą sukcesu jest zaufanie i wzajemny szacunek. Czasem przydaje się trochę szaleństwa 😉 Jeśli mamy zaufanych współpracowników, choć nie wiem jak byłoby trudno, uda się osiągnąć sukces.

Czy czujesz się liderem w swoim środowisku?

Liderem? Nie. W naszej szkole pracujemy na zasadach partnerskich. Wiadomo, że czasem trzeba zdecydowanie wypowiedzieć się w jakiejś kwestii, czy wziąć odpowiedzialność za decyzje ogółu, ale nie, nie uważam się za lidera.

W jaki sposób do pomocy włączają się rodzice?

Niektórym ludziom się wydaje, że praca w szkole sobotniej to tylko 6 godzin raz na dwa tygodnie i finał.
Nie zdają sobie sprawy, że jest to tak naprawdę praca na pełen etat! Nauczyciele poświęcają mnóstwo czasu na przemyślenie zajęć, przygotowanie materiałów, itp. Nie starcza im już czasu na organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów, choć często z własnej woli przygotowują akademie, czy konkursy. Aby szkoła dobrze funkcjonowała, potrzebna jest pomoc rodziców. Wiadomo, że nie wszyscy rodzice chcą współpracować.
Ważne jest jednak, by wyszukać tych, którzy chcą włączać się w życie szkoły. Czasem wystarczy zwyczajnie poprosić 😉 W naszej szkole rodzice zarządzają budżetem, pomagają w kwestiach prawnych, są partnerami
w rozmowach z instytucjami norweskimi, czy sponsorami, włączają się w przygotowanie imprez szkolnych.

Aby szkoła polonijna funkcjonowała właściwie muszą ze sobą współpracować nauczyciele, rodzicie i uczniowie, bowiem wszyscy są częściami składowymi końcowego sukcesu.

254421_393539300714228_421109314_nCo można podpowiedzieć innym środowiskom polonijnym?

Każde środowisko jest inne, inne są potrzeby i oczekiwania.
Nie jestem autorytetem w tej dziedzinie i niezręcznie jest mi się wypowiadać na ten temat. Miarą sukcesu jest współpraca, i aby ta przebiegała pomyślnie, potrzebne jest zaufanie i wspólny, jasno określony cel.

Co to jest bergeńskie “Remedium”? Wróćmy raz jeszcze do tej ważnej konferencji.

“Remedium” – w poszukiwaniu skutecznych form współpracy rodziców i nauczycieli w edukacji ojczystej polskich uczniów migracyjnych” to temat odbytej w Bergen w dniach od 6 do 7 października 2012 roku II konferencji Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej, której uczestnikami byli nauczyciele i rodzice Szkoły Polskiej w Bergen oraz nauczyciele języka polskiego jako ojczystego z krajów nordyckich.

Uczestnicy konferencji stworzyli “Deklarację bergeńską”, w której spisali wnioski pokonferencyjne. Według “Deklaracji”: Nauka języka ojczystego poza granicami jest bardzo ważnym i koniecznym składnikiem harmonijnego rozwoju dzieci polskich i polskiego pochodzenia. Odgrywa istotną rolę w kształtowaniu tożsamości dziecka, jest także wielką pomocą w nauce języka kraju przyjmującego oraz narzędziem zdobywania wiedzy i umiejętności w procesie kształcenia w lokalnych systemach edukacyjnych. Można w niej również wyczytać, że: W tworzeniu motywacji do nauki języka ojczystego, w jego organizacji i przebiegu najważniejszą rolę odgrywają rodzice. Ich udana współpraca z nauczycielami języka ojczystego jest najważniejszym czynnikiem gwarantującym sukces edukacyjny polskiego ucznia poza granicami.

Dziekuję za rozmowę.

Rozmawiała: Bożena Chojnacka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *