DPS

“Jesteśmy kolebką polskiej mowy!” czyli 85 lat istnienia Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Jorku

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

2013_11_23_0061x

Jedna z najstarszych działających polskich szkół na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Wiele pokoleń młodzieży polonijnej opuściło jej mury, bogatszych o znajomość polskiej mowy, historii, kultury i tradycji.

Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza na Brooklynie w Nowym Jorku obchodziła w sobotę, 23 listopada, piękną rocznicę 85 lat swojej działalności. Dla placówki nauczycieli
i rodziców było to historyczne wydarzenie i w związku z nim w szkole miały miejsce uroczyste obchody rocznicowe, poprzedzone wieloma miesiącami wcześniejszych przygotowań.

Jednym z głównych punktów uroczystości była jubileuszowa akademia w szkole, z udziałem dzieci, rodziców, nauczycieli, przyjaciół szkoły oraz zaproszonych gości, na której szkoła otrzymała nowy sztandar, ufundowany przez Towarzystwo Oświatowe im. Henryka Siekiewicza, przy którym działa placówka.

“W imieniu fundatorów Towarzystwa Oświatowego im. Henryka Sienkiewicza, z wielka dumą i radością mam zaszczyt przekazać nowy sztandar Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza na Brooklynie” – powiedziała Zuzanna Żurek, prezes Towarzystwa. – “Jest on symbolem najszlachetniejszych wartości, symbolem tradycji patriotycznych, szacunku dla człowieka, wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej i pedagogicznej szkoły od 85 lat jej istnienia.”

“Przyjmując ten sztandar pragnę zapewnić, że wartości te były, są i będą fundamentem naszej pracy w szkole. Będziemy się starać, aby na kolejnym, dużym jubileuszu powiedzieć o sobie, że nadal jesteśmy kolebką polskiej mowy!” – powiedziała dyrektor szkoły Anna Kubicka, odbierając nowy sztandar.

Anna Kubicka, dyrektor szkoły, odbiera nowy sztandar szkoły

Anna Kubicka, dyrektor szkoły, odbiera nowy sztandar szkoły

Slubowanie uczniow szkoly przy nowym sztandarze.

Slubowanie uczniow szkoly przy nowym sztandarze.

Szkoła im. Henryka Sienkiewicza powstała w 1928 roku z “potrzeby serca” ówczesnej polonii. Wtedy to odbyły się pierwsze zajęcia lekcyjne dla 150 uczniów. W historii szkoły były momenty trudne, związane z ciężkimi zmianami powojennymi, jak również ze zmianami lokalizacji. Jednak placówka cały czas działała.

“Jan Brzustowicz, jeden z założycieli szkoły i ówczesny prezes Towarzystwa Oświatowego im. Henryka Sienkiewicza, na srebrnym jubileuszu szkoły sześćdziesiąt lat temu, nazwał tą szkołę upartą.” – powiedziała Anna Kubicka.- “Patrząc wstecz trzeba przyznać mu rację. Pomimo wielu przeciwności losu szkoła nadal prężnie działa i stale się rozwija!”

Szczególnie ostatnie pięć lat to okres wzmożonego rozwoju dla szkoły. I rzeczywiście może mieć powody do dumy. W tym czasie powstał portret patrona szkoły, hymn placówki, strona internetowa, szkolna biblioteka, zaprojektowano koszulki szkoły, w których uczniowie reprezentują placówkę na polonijnych uroczystościach, m.in. Paradzie Pułaskiego. Utworzono klasy przedszkolne, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rodziców. Po 70-letniej przerwie ponownie zaczęła ukazywać się gazetka szkolna “PŁOMYK”, w której publikowane są zdjęcia i relacje ze szkolnych uroczystości, prace uczniów, wyniki konkursów oraz inne ciekawe informacje. Na terenie szkoły prowadzonych jest wiele zajęć pozalekcyjnych: kółko taneczne “Polanie”, kółko plastyczne “Plastuś”, warsztaty dziennikarskie oraz kurs przygotowawczy do egzaminów certyfikatowych
z języka polskiego (klasy licealne i absolwenci). Na terenie szkoły działa również gromada zuchów „Polskie Maki” i gromada skrzatów „Biedronki”.

“Wszystkie nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe bez wzajemnego szacunku, zrozumienia i ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców, za co jestem wszystkim ogromnie wdzięczna!” – powiedziała Anna Kubicka.

Podczas uroczystości odbyło się również pasowanie na ucznia pierwszoklasistów, a następnie uczestnicy mogli obejrzeć oryginalny i bogaty program artystyczny, w którym o jubileuszowej imprezie szkoły wypowiadał się nawet sam jej patron – Henryk Sienkiewicz! Zarówno najmłodsi, jak i najstarsi goście mogli przypomnieć sobie najważniejsze dzieła pisarza, w inscenizacji uczniów szkoły.

2013_11_23_0089x

2013_11_23_0088x

W obchodach uczestniczyli zaproszeni goście m.in. Alicja Tunk, reprezentująca Polski Konsulat RP w Nowym Jorku, Wioletta Jusiński, przedstawicielka Centrali Polskich Szkol Dokształcających w Ameryce, ks. Marek Chachlowski, Katarzyna Pawka, Marta Kustek z Fundacji Dobra Polska Szkoła, Maria i Zygmunt Bielscy ze Związku Harcerstwa Polskiego, Teresa Ryszko, Elzbieta Popławska z Nowego Dziennika.

“Chcę pogratulować Waszej szkole uczniów, którzy chcą uczyć się języka polskiego i poznawać historię kraju swoich przodków, pogratulować rodziców, którzy dostrzegają atut dwujęzyczności i chcą, aby ich dzieci aktywnie wyrażały swoją polskość.” – powiedziała konsul Alicja Tunk.- “I przede wszystkim pogratulować znakomitego grona nauczycieli, którzy stwarzają wspaniałe warunki dla dzieci do nauki, są otwarci, oddani i skupieni na młodym człowieku.”

2013-11-23 11:23:35

Z okazji 85-lecia szkoły została również opublikowana Jubileuszowa Książka Pamiątkowa, w której swoje życzenia wpisywali zarówno rodzice, jak również zaprzyjaźnione ze szkołą polonijne organizacje i firmy.

Po zakończeniu akademii, w kościele Our Lady of Guadelupe obyła się Msza Święta, na której poświęcony został nowy sztandar szkoły, natomiast w niedzielę, 24 listopada, uroczysty jubileuszowy bankiet.

Tekst i zdjęcia: Marta Kustek

Anna Kubicka, dyrektor Polskiej Szkoly Doksztalcajacej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Jorku

Anna Kubicka, dyrektor Polskiej Szkoly Doksztalcajacej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Jorku

Konsul Alicja Tunk

Konsul Alicja Tunk

2013_11_23_0068x

Zuzanna Żurek, prezes Towarzystwa Oswiatowego im. Henryka Sienkiewicza

Zuzanna Żurek, prezes Towarzystwa Oswiatowego im. Henryka Sienkiewicza

2013_11_23_0071x

2013_11_23_0073x

2013_11_23_0059x

2013_11_23_0055x

2013_11_23_0054x

2013_11_23_0053x

2013_11_23_0092x

2013_11_23_0091x

2013_11_23_0087x

2013_11_23_0084x

2013_11_23_0078x

2013_11_23_0075x

2013_11_23_0035x

2013_11_23_0033x

2013_11_23_0052x

2013_11_23_0050x

2013_11_23_0080x

2013_11_23_0066x

2013_11_23_0065x

2013_11_23_0063x

2013_11_23_0045x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *