DPS

Kim Potowski: Bogactwo dwujęzyczności

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Kim Potowski o korzyściach wynikających ze znajomości dodatkowych języków, obok języka angielskiego. Kim jest profesorem językoznawstwa hiszpańskiego na Uniwersytecie Illinois w Chicago, gdzie kieruje programem języka hiszpańskiego dziedzictwa. Zdobyła doktorat Hiszpański lingwistyki na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *