DPS

Złóż podanie o stypendium

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii Amerykańskiej przyjmuje podania do tegorocznego programu stypendialnego im. Ryszarda Góreckiego. W tym roku komisja stypendialna przyzna stypendia w wysokości od 500 do 1000 dolarów.

Stypendium przeznaczone jest dla obywateli USA pochodzenia polskiego, którzy studiują na co najmniej drugim roku na akredytowanej uczelni i mają średnią ocen GPA 3.0

Kandydaci do stypendium muszą być członkami lokalnych oddziałów KPA lub członkiem krajowego KPA.

Aby ubiegać się o stypendium należy:

1. Wypełnić formularz podaniowy – można go uzyskać na stronie www.paccf.org, dzwoniąc pod numer: 773 763 9942 lub pisząc na e-mail: paccf@paccf.org
2. Podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa najbliższego członka rodziny, od którego kandydat przypisuje sobie polskie pochodzenie.
3. Opisać swoje cele naukowe i zawodowe.
4. Podać aktualny i oryginalny wypis ocen, wraz ze średnią.
5. Opisać swoje zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Termin składania podań: 15 kwietnia 2014 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *