DPS

Babcia Bożenka: Święci w białych piuskach

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

papieże-jan-janpawel-2

Już tylko godziny dzielą nas od kanonizacji błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Pielgrzymi
z Polski różnymi środkami lokomocji zmierzają na tą historyczną uroczystość. Wyruszają pielgrzymki autobusowe, motocyklowe, rowerowe, a nawet konne. Na kilka dni Polska przeniesie się do Rzymu, jeśli nie fizycznie, to z całą pewnością duchowo. Jednym głosem zabiją nasze serca.

O tym, że nasz papież był i jest nam bardzo bliski nie trzeba nikogo przekonywać. Mniej oczywista jest odpowiedź na pytanie, na ile znamy Jego nauczanie i równie ważne, czy potrafimy żyć zgodnie z tym, jak uczył nas ten Wielki Polak.

Zawsze możemy nadrobić braki. Najważniejsze, że mamy się na kim wzorować. Uwierzmy też w świętych obcowanie i módlmy się o potrzebne łaski dla siebie, kraju, właśnie za wstawiennictwem naszego rodaka, ale także za wstawiennictwem Jana XXIII, któremu Polska była tak bliska.

“Nie bój się, nie wszystko zależy od ciebie”. To są Jego słowa. Zanotowałam je pod koniec stycznia tego roku. Do dnia kanonizacji błogosławionych papieży pozostało wtedy jeszcze 58 dni. Teraz zostały już godziny. O czasie odmierzanym do tego wielkiego dnia informował podczas wieczornego Apelu Jasnogórskiego ks. arc. Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Błogosławiony Jan XXIII zapisał się jako osoba o wielkim duchu, miłości bliźniego i żywej wiary. Wyniesiony zostanie na ołtarze razem z naszym rodakiem papieżem Janem Pawłem II.

Pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego i nie jest datą przypadkową. Błogosławiony Jan Paweł II podczas prawie 27 letniego pontyfikatu powołał Święto Miłosierdzia Bożego, wypełniając pragnienie samego Jezusa. Powiedział On do skromnej zakonnicy siostry Faustyny Kowalskiej w 1931 roku, powierzając jej orędzie swojego miłosierdzia.

“Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia”. Święto to będzie nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników. Niedzielna uroczystość na Watykanie będzie pierwszą od 60-ściu lat kanonizacją papieży. W 1954 świętym został ogłoszony Pius X. Dotychczas do grona świętych dołączyło 78 spośród 264 zmarłych papieży. Jako święci czczeni są wszyscy papieże od Piotra Apostoła do Juliusza I. Ponadto dziewięciu papieży zostało beatyfikowanych

Jana XXII nazywano “Dobrym papieżem Janem, “Janem Uśmiechniętym i “Janem Pokornym”. Zdaniem historyków spośród wszystkich dotychczasowych następców świętego Piotra to właśnie ten papież najbardziej przysłużył się ekumenizmowi. Papież ten zasłynął zwołaniem przełomowego II Soboru Watykańskiego, dając impuls odnowie kościoła.

Błogosławiony Jan Paweł II był aktywnym uczestnikiem tego Soboru, XXI w dziejach chrześcijaństwa, oraz wcielał go w życie. Obaj błogosławieni papieże naszych czasów dołączą do grona świętych Kościoła katolickiego.

Jan Paweł II zostanie kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy lata po beatyfikacji, zaś Jan XXIII pół wieku po śmierci i trzynaście lat po beatyfikacji. W przypadku Jana XXIII papież zdecydował o odstąpieniu od stwierdzenia cudu za wstawiennictwem błogosławionego.

5 lipca ub. roku wydano dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Cudem tym jest zatwierdzone przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego, uzdrowienie kobiety z Kostaryki, cierpiącej na nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Kobieta, oglądając beatyfikację Jana Pawła II, zaczęła do niego się modlić, po czym doznała nagłego uzdrowienia.

W procesach beatyfikacyjnych obu papieży jako cud beatyfikacyjny wybrano niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia uzdrowienie zakonnic. Jest to jeden z punktów zbieżnych łączących obu papieży.

“Gość Niedzielny” w świątecznym numerze zamieścił artykuł o dwóch przyszłych świętych. Przypomniał, że trochę zaskakująco zabrzmiała decyzja papieża Franciszka o wspólnej kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II, Dobrego Papieża i Wielkiego Papieża razem włączanych w poczet świętych. W artykule tym znajdziemy dużo informacji o analogii i zbieżności w ich życiu i posłudze na Stolicy Piotrowej.

Postarałam się wypunktować to, co najbardziej łączy obu błogosławionych. Byli w różnym wieku, ale ich biografie mają wiele wspólnych momentów. Jan XXIII został beatyfikowany przez Jana Pawła II 3 września 2000 roku. 11 lat później na tym samym placu św. Piotra w Rzymie został beatyfikowany Jan Paweł II.

Podobne są też drogi życiowe obu papieży. Podobne były ich rodziny; proste, zahartowane pracą i mocne wiarą. Obaj błogosławieni przeżyli dwie wojny. Poznali wywózki, obozy, głód. Obaj byli wykładowcami w seminariach i w podobny sposób docierali do młodzieży, angażując się w prowadzenie duszpasterstwa dla nich.

Ważny dla obu błogosławionych był rok 1958. We wrześniu tego roku Karol Wojtyła przyjął święcenia biskupie, a miesiąc później kardynał Angelo Roncalli
wybrany został następcą świętego Piotra. Z kolei 20 lat później kardynał Wojtyła rozpoczął swój pontyfikat, przyjmując jako pierwsze imię Jan. Po beatyfikacji Jana XXIII i przeniesieniu Jego relikwii do bazyliki św. Piotra, Jan Paweł II zażyczył, aby jego ciało po śmierci zajęło miejsce w kryptach watykańskich. Dziś ciała obu papieży spoczywają w prawej nawie bazyliki św. Piotra. Nawet liturgiczne wspomnienie obu błogosławionych sąsiaduje ze sobą w kalendarzu. Jana XXIII przypada 11 października w rocznicę rozpoczęcia Soboru, Jana Pawła II 22 października w rocznicę inauguracji pontyfikatu.

Angelo Roncalli wiele razy spotykał się z przedstawicielami polskiego kościoła, z krakowskim biskupem pomocniczym, z prymasem Stefanem Wyszyńskim, z którym łączyła Go zażyłość. Już w seminarium przyszły papież Jan XXIII zafascynowany był postacią polskiego świętego Stanisława Kostki. Od najmłodszych lat Polska przyciągała Go jak magnes. Złożył wizytę w katedrze krakowskiej 17 września 1912 roku. W 50-siątą rocznice tamtego wydarzenia wysłał kardynałowi Wyszyńskiemu wiadomość
z błogosławieństwem. Po wyborze na stolicę Piotrową Jan XXIII poprosił polskiego prymasa, aby na Jasnej Górze w Częstochowie każdego dnia była odprawiana Msza w jego intencji, a umierając poprosił, aby do jego sypialni przyniesiono obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Obaj papieże nauczyli się miłości do Maryi od swoich matek. Po nominacji biskupiej Karol Wojtyła w swoim herbie umieścił krzyż, literę M (Maryja) oraz hasło “Totus Tuus” Angelo Roncalli w swoim dzienniczku z roku 1930 napisał: “Ja również, z całym zapałem zrodzonym z mego oddania Maryi, składam się u Jej stóp, poświęcając Jej siebie samego i wszystkie swoje czyny”.

Jan XXIII zainaugurował prace przygotowawcze Soboru Watykańskiego II w dniu Zesłania Ducha Świętego. W to samo święto Bóg powołał go do siebie. Jan Paweł II zmarł w wigilię pierwszej niedzieli po Wielkanocy. Był papieżem Bożego miłosierdzia.

Dzień kanonizacji obu papieży w Święto Miłosierdzia nie jest datą przypadkową. Święci w białych piuskach, którzy w najbliższą niedzielę dołączą do licznego grona świętych w niebie będą za nami orędować
u naszego Pana.

Bożena Chojnacka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *