DPS

“Teczka rocznicowa 2014” Fundacji Oświata Polska za Granicą

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

teczka-rocznicowa-2014

„Teczka rocznicowa 2014” to zestaw wartościowych materiałów edukacyjnych pomocnych w prowadzeniu zajęć z języka polskiego, historii i geografii. Będzie zawierała poradniki metodyczne, scenariusze lekcji
i uroczystości szkolnych; mapy, książki, opracowania popularnonaukowe w formie broszurowej oraz nagrania multimedialne (muzyka, filmy).

„Teczka rocznicowa 2014” jest przeznaczona dla ośrodków oświaty polskiej za granicą (szkół, szkolnych punktów konsultacyjnych, szkółek sobotnich, bibliotek i stowarzyszeń).

Organizatorzy przywiązują ważną rolę do materiałów ikonograficznych, które obok treści edukacyjnych, mają również walor estetyczny i mogą być wykorzystane jako dekoracja szkoły. Są to plakaty, reprodukcje i fotogramy będące promocją sztuki, zabytków czy przyrody Polski.

Tematem przewodnim „Teczki” są rocznice przywołujące ważne wydarzenia z historii Polski. W 2014 roku są to m.in.: 100. rocznica wybuchu i wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego i Bitwy pod Monte Cassino, 25. rocznica przemian demokratycznych w Polsce. 2014 jest rokiem Jana Karskiego, ale także okazją do przypomnienia innych ważnych postaci zasłużonych dla naszego Kraju osób.

Współpracę przy przygotowaniu i wyposażeniu „Teczki rocznicowej 2014” zadeklarowali: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Polski oraz Biuro Edukacji
Publicznej IPN.

„Teczka” funkcjonuje dzięki wsparciu wielu instytucji i wydawców, którzy przekazują nam cenne „rocznicowe” materiały edukacyjne.

Teczka będzie wysyłana dwukrotnie (w czerwcu i grudniu) do ośrodków oświaty polskiej na całym świecie.

Zapraszamy ośrodki oświaty polskiej za granicą od udziału w projekcie „Teczka rocznicowa 2014”.

Warunki uczestnictwa

1. Prowadzenie zajęć w języku polskim, podczas których będą wykorzystywane materiały edukacyjne zawarte w „Teczce”.
2. Każdorazowe potwierdzanie drogą mailową otrzymywania przesyłek pocztowych zawierających „Teczkę”.
3.Przesłanie do 30 grudnia 2014 r. do Fundacji oceny przydatności i sposobów wykorzystania „Teczki” w Waszej szkole. (formularz zgłoszeniowy do ściągnięcia TUTAJ: Zgłoszenie)

Projekt realizowany dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *