DPS
No Comments

“Głos Nauczyciela ma już 29 lat”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Helena Ziółkowska jest redaktorem naczelnym polonijnego kwartalnika Głos Nauczyciela od początku jego istnienia, czyli od 29 lat. Pismo zostało założone na pierwszym zjeździe nauczycieli polonijnych i komitetów rodzicielskich w Cambridge Spring, PA w 1985 roku i od tego czasu służy wielu polonijnym nauczycielom publikując artykuły z zakresu nauczania w polskich szkołach w USA, spraw polonijnego środowiska nauczycielskiego, materiały i pomoce naukowe dla polonijnych nauczycieli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *