DPS

MSZ ogłosiło konkurs na projekty polonijne

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

grant-artMSZ ogłosiło w czwartek konkurs “Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą” na 2015 r. Na nowe projekty współpracy
z Polonią resort przeznaczy w przyszłym roku 31,7 mln zł. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje oferty do 4 grudnia.

“Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych projektów skierowanych do Polonii i Polaków mieszkających za granicą
w obszarach tematycznych i terytorialnych określonych
w regulaminie konkursu” – podkreślił na czwartkowej konferencji prasowej wiceminister MSZ Tomasz Orłowski. Obszarami tematycznymi konkursu na 2015 r. są: nauczanie języka polskiego, media polonijne, infrastruktura polonijna, pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania, więzi i kontakty z Polską.

Jak podkreślił Orłowski, MSZ “cały czas funkcjonuje w zbliżonej wysokości budżetu przeznaczonej na Polonię”. Łączna wartość środków, jakie resort przeznaczy w 2015 r. na współpracę z Polakami, wynosi 62,5 mln zł. Ponad połowa tej kwoty – 31,7 mln zł – zostanie przeznaczone na nowe projekty. 9,5 mln zł zostanie przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację edukacyjnych kolonii i obozów letnich w Polsce oraz szkolenia nauczycieli nauczających zagranicą.

Na co dokładnie przeznaczone zostaną pieniądze?

21,3 mln zł trafi na kontynuację dwuletnich projektów, które zostały zaakceptowane w zeszłorocznym konkursie. “Projekty modułowe powstały na życzenie organizacji z nami współpracujących. Widzą one, że cykl inwestycyjny dwuletni lepiej odpowiada specyfice projektu” – zaznaczył wiceminister.

Na nauczanie języka polskiego MSZ przeznaczy 12,5 mln zł, z czego 11 mln zł na kontynuację już rozpoczętych projektów, a na nowe projekty – 1,5 mln zł.

Na wsparcie infrastruktury polonijnej resort przekaże w 2015 r. ogółem 11,5 mln zł, z czego na kontynuację – 5,5 mln zł, a na nowe projekty 6 mln zł. Duża część tej kwoty ma trafić na Dom Polski we Lwowie.

“Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania” i “więzi i kontakty z Polską” to dwa nowe obszary konkursu.

“Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania oznacza cały kompleks zadań, które mają służyć umocnieniu i lepszej widoczności organizacji i społeczności polonijnych we wszystkich krajach świata” – tłumaczył dyrektor departamentu wspierania Polonii i Polaków zagranicą Jacek Junosza Kisielewski. Zadania te, dodał, to m.in. wzmacnianie inicjatyw gospodarczych Polonii oraz poradnictwo prawne
i zawodowe na rzecz mniejszości polskich zagranicą i migrantów zarobkowych. Na projekty realizujące to zadanie zostanie przeznaczonych 13,8 mln zł.

Wyłonione w konkursie MSZ projekty mające na celu wzmacnianie kontaktów i więzi z Polską zostaną dofinansowane w kwocie 8,8 mln zł. “W tym się mieszczą m.in. wizyty studyjne, szkolenia, krótkoterminowe staże, wymiany międzyszkolne i samorządowe, imprezy w kraju z udziałem przedstawicieli diaspory, integracja grup zawodowych i pokoleniowych” – tłumaczył dyrektor.

Oferty w konkursie można składać do 4 grudnia. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 27 lutego 2015 r.

(PAP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *