DPS

“Jak Widzisz Usługi Naszej Unii w Przyszłości?” – konkurs artystyczny Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Screen shot 2014-11-23 at 8.24.32 PM

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa ogłasza konkurs plastyczny „Jak wyobrażasz sobie usługi Naszej Unii w przyszłości?”.

Praca może być wykonana dowolną techniką (rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka, itp.) Aby zakwalifikować się do uczestnictwa w konkursie, kandydaci muszą spełnić następujące warunki:

• rodzice bądź prawni opiekunowie kandydatów muszą być Członkami P-SFUK
• wszyscy uczestnicy muszą być uczniami Polskich Szkół Dokształcajacych
• praca musi przedstawiać pomysł, jak dziecko wyobraża sobie usługi Naszej Unii w przyszłości.

Każda praca musi posiadać załączone następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, nazwa Polskiej Szkoły Dokształcającej, do której dziecko uczęszcza, wiek
dziecka oraz numer telefonu kontaktowego rodzica bądź prawnego opiekuna.

Gotowe projekty należy złożyć w dowolnym oddziale P-SFUK do dnia 6 grudnia 2014 roku.
Prosimy o zgłoszenie, że praca została dostarczona, wysyłając wiadomość na adres e-mail: marketing@psfcu.net

W ramach konkursu Nasza Unia przyzna nagrody w wysokości $100 i $200 dla zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę w formie certyfikatu, który musi być wpłacony na konto w P-SFUK. Nagrody zostaną wręczone podczas specjalnej uroczystości, której termin zostanie ogłoszony po zakończeniu konkursu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktować się z p. Pawłem Burdzym, tel. 973-808- 3240 wewn. 6134.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *