DPS
No Comments

Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu młodzieży z Rockville, CT

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Wieczorem, w piątek 27 marca w paulińskiej parafii św. Józefa w Rockville, CT wystawione zostało Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez parafialną młodzież. Nad całością prac tego Bożego przedsięwzięcia czuwał Tim Johnston, lider grupy młodzieżowej.

“Poprzez to Misterium pragnęliśmy dziękować Jezusowi za moc uzdrawiającej miłości jaką otrzymywaliśmy podczas wspólnych prób i przygotowania tego Misterium” – mówi o. Dominik Libiszewski OSPPE – “To wydarzenie było zachętą dla młodzieży, aby dziękować za uzdrawiającą moc wszystkich sakramentów, każdej modlitwy, wychwalając w tym wszystkim Boże Miłosierdzie. Był to czas rezygnowania z własnych planów i pomysłów, aby uczyć się we wszystkim spełniania woli samego Jezusa Chrystusa i utwierdzania się w Jego Miłości, poprzez wspólnotową pracę. Był to czas poznawania samego siebie i otwierania się na kolegów i koleżanki, którzy współtworzyli i współodczuwali czas i przebieg Chrystusowej Drogi Krzyżowej, jak i uczenia się słuchania innych!”

Uczestnicy Misterium w najwyższym skupieniu śledzili scenę po scenie i u niejednej osoby można było dostrzec łzy w oczach, a na zakończenie wszyscy dziękowali za wielki dar młodych ludzi w lokalnej wspólnocie.

Informacja nadesłana
Foto: Maciej Szumiński

16349389114_53e6da667d_b

16351663223_62e1940233_b

16764375787_42b21ccf48_b

16349395254_5ec59afed9_b

16349396424_f3ed8685f6_b

16349384294_b381f8c9cf_b

16785556179_4c0bafebef_b

16971755135_1fe48c8119_b

16764360867_bc16feecf3_b

16764359907_c1ea6cd718_b

16945790046_4f13615c06_b

16945795066_bdbabc66da_b

16970415832_8712d18f3e_b-1

16764357947_e0fd07b7ec_b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *