Bożena Chojnacka
No Comments

Babcia Bożenka: My mamy Matkę

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

nowy rok

Powitaliśmy  2016 rok. Umilkła wrzawa sylwestrowej nocy, ucichły wystrzały petard obwieszczających nadejście nowego. Wciąż trwa jeszcze czas składania noworocznych życzeń, ale wkrótce i on przejdzie do historii. Nastanie codzienność.

Zanim jednak zanurzymy się w nią, warto zadumać się nad wydarzeniami pierwszego dnia nowego roku.

Kościół katolicki obchodzi w tym dniu święto  Bożej Rodzicielki Maryi, najstarsze święto Maryjne. Nie jest to przypadek, że u progu nowego roku czcimy i zwracamy się do tej, która dała światu Zbawiciela.

Czym byłoby nasze  dzieciństwo, gdyby nad naszą kołyską nie pochylała się mama, gdyby w okresie naszego dorastania nie dawała nam poczucia bezpieczeństwa, gdyby nie utwierdzała nas w tym ,jak bardzo nas kocha oraz jacy jesteśmy dla niej ważni-parafrazuję wypowiedź paulina, ojca Kazimierza, którą zasłyszałam podczas wieczornego Apelu Jasnogórskiego z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

“Bóg stworzył Ciebie, Maryjo, żebyśmy nie byli sierotami, tam, gdzie Ty jesteś, jest miłość” – podkreślał paulin i modlił się ze wszystkimi, prosząc Maryję o przymnożenie wiary, o wyciągnięcie nad nami rąk w geście błogosławieństwa.

Trwamy w bożonarodzeniowej radości z przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Oddajemy hołd Maryi, zwracamy na Nią nasze oczy i nasze serca. W pierwszy dzień nowego roku przypada także Światowy Dzień Pokoju, którego ikoną jest Maryja, którą od wieków pozdrawiamy słowami: “Matko Stworzyciela”, “Matko Zbawiciela” czy “Święta Boża Rodzicielko”.

Uroczystość Świętej Rodzicielki w szczególny sposób podkreśla aspekt macierzyństwa Maryi i związany jest z jednym z najstarszych dogmatów Kościoła. Dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi został oficjalnie włączony do kanonu Kościelnego na soborze w Efezie w 431 roku. Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić 1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł “Theotokos” (Bogarodzica).

Jako datę święta Papież wyznaczył dzień 11 października. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto to podniesiono do najwyższej rangi (“święto nakazane” – nakłada obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej) i przesunięto na 1 stycznia, czyli na ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia. Podkreśla to ścisły związek między prawdą o Bożym Narodzeniu i Boskim Macierzyństwie Maryi.  Kościół dziękuje Maryi za Jej wiarę i matczyną opiekę nad całym ludem Bożym.

Spróbujmy choć na chwilę zatrzymać się przed wizerunkiem Matki Bożej i z głębi naszych serc, szczerze powiedzmy Jej: “Maryjo – dziękuję Ci, że jesteś także moją Matką”. Spróbujmy zwrócić się dzisiaj do Matki Bożej z naszym dziecięcym zaufaniem, licząc na to, że będzie Ona nam nieustannie pomagała i opiekowała się nami w każdej chwili. Mają służyć temu także symbole i gesty czynione przez namiestnika Świętego Piotra.

W pierwszy dzień nowego roku 2016 papież Franciszek otworzył kolejne Drzwi Święte, tym razem w Papieskiej Bazylice Matki Bożej Większej, z języka włoskiego, Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Świątynia ta nosi tez imię Matki Boskiej Śnieżnej.

Początki bazyliki wiążą się nierozerwanie z początkami kultu Matki Boskiej w kościele katolickim. Legenda mówi, że w IV wieku papież Liberiusz miał sen – objawiła mu się Matka Boska i poleciła, by w miejscu, gdzie spadnie śnieg wybudować kościół (stąd pierwsze wezwanie – Matki Boskiej Śnieżnej). Jakież było zdziwienie Rzymian, gdy w nocy z 4 na 5 sierpnia 352 roku rzeczywiście spadł śnieg, znacząc zarys przyszłego kościoła na wzgórzu Eskwilińskim (do dziś świętuje się rocznicę tego wydarzenia, kiedy to sypie się w bazylice płatki białych róż).

Papież Franciszek ,celebrując uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Pokoju zachęcał do wielkiej miłości do Maryi, radził, abyśmy Jej zaufali, a przez Jej wstawiennictwo powierzyli Bogu niepewną przyszłość, nasze radości, smutki, zmagania.

“Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” – cytował papież fragmenty czytań ze Starego Testamentu.

Czyż nie mogą one posłużyć jako  życzenia noworoczne?

 

Bożena Chojnacka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *