DPS
No Comments

Polska Fundacja Kulturalna w Clark, NJ

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Polska Fundacja Kulturalna w Clark, NJ jest jedną z najstarszych polskich fundacji działających na wschodnim wybrzeżu USA. Zajmuje się popularyzacją kultury i dziedzictwa polskiego. Organizuje wiele spotkań tematycznych, seminariów, wykładów, projekcji filmowych, koncertów, akademii i innych uroczystości. Więcej informacji w materiale filmowym Andrzeja Cierkosza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *