Danuta Świątek
No Comments

Jak wychować dziecko na obywatela świata?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

fintikluszki2

 

Poznawanie różnych kultur jest kluczem do zrozumienia świata. Im wcześniej rozbudzimy nimi zainteresowania u dzieci, tym szybciej one staną się obywatelami świata. Jednym z miejsc, które oferuje programy skierowane na uwrażliwienie kulturowe jest Fundacja Edukacji Międzykulturowej w Warszawie (www.miedzykulturowa.org.pl). Warto czerpać z jej pomysłów w wychowaniu dzieci bez względu na wiek, a szczególnie małych i bez względu na kraj zamieszkania.

Z Agnieszką Dziarmagą-Czajkowską z zarządu fundacji rozmawia Danuta Świątek.

Fundacja istnieje od 2006 roku, czyli teraz obchodzicie 10-lecie. Dlaczego powstała fundacja i jakim celom ma służyć?

Fundacja została założona przez trzy absolwentki etnografii. Naszą główną motywacją była chęć pokazania naszym dzieciom jak ciekawy i różnorodny jest świat, że warto go poznawać po to, by lepiej zrozumieć. 10 lat temu było niewiele wartościowych materiałów, zajęć, portali internetowych poświeconych tej tematyce.

Działamy w dwóch obszarach. Pierwszy z nich to edukacja międzykulturowa, rozumiana bardzo szeroko jako edukacja mająca na celu przybliżanie różnorodności kulturowej świata. Pokazująca podobieństwa i różnice w kulturze i życiu społecznym, również po to, by lepiej zrozumieć i poznać swoją własną kulturę, jej korzenie i przemiany.

Mamy także program współpracy rozwojowej. Od początku działalności realizujemy projekty w Gruzji. Przede wszystkim służą one lokalnym społecznościom, poprawie edukacji, w szczególności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Czy pierwsza dekada pokazuje, że udaje się te cele realizować?

Myślę, że tak. Nasze projekty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Rozwija się grono współpracujących z nami instytucji: szkól, bibliotek, domów kultury.

Mamy stałą ofertę warsztatów, rozbudowujemy stronę na której dziś można znaleźć kilkadziesiąt konspektów zajęć i bardzo bogaty dział „Dla dzieci”  z grami, do wykorzystania przez rodziców i nauczycieli. Opracowujemy także teksty eksperckie m.in. do Urzędu ds. Cudzoziemców.

Zauważyłam, że macie ciekawe projekty, szczególnie nastawione na  Gruzję i Tanzanię. Dlaczego akurat te kraje?

Gruzja, ponieważ jedna z założycielek fundacji od lat zajmuje się tym krajem. I naukowo, i z pasji. W Tanzanii udało się zrealizować tylko jeden projekt, ale wszystko jeszcze przed nami.

Które z waszych projektów uznajecie za szczególnie ważne?

Najcenniejsze są projekty lokalne, realizowane wspólnie ze społecznością, wynikające z potrzeb i zainteresowań, inicjowane przez mieszkańców, nauczycieli, bibliotekarzy. Takie projekty angażują ludzi i maja szanse rozwijać się niezależnie od dotacji. Bardzo cenię sobie wspólny projekt z Biblioteką Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Komorowie. Rok temu rozpoczęliśmy nieśmiało cyklem zajęć dla najmłodszych „Biblioteka pełna opowieści”. W tym roku wyruszyliśmy wspólnie ”Literackim Jedwabnym Szlakiem”, przed nami warsztaty dla dzieci, spotkania poświęcone literaturze, piknik i wiele innych atrakcji.  Ja szczególnie lubię warsztaty przybliżające polskie tradycje, wspólne odkrywanie z dziećmi i młodzieżą piękna i bogactwa polskiego stroju, rzemiosła, architektury. Często to dla nich równie egzotyczna wyprawa jak poznawanie kultur innych kontynentów.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWiele waszych programów jest oferowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas 1-3. Czy to dlatego, że chcecie nauczyć maluchów tolerancji kulturowej w Polsce?

Działamy głównie dla tej grupy wiekowej, zarówno prowadząc warsztaty dla uczniów, jak też tworząc materiały edukacyjne, scenariusze zajęć czy organizując szkolenia dla nauczycieli. Dzieci w tym wieku są szczególnie ciekawe świata, zadają mnóstwo pytań, a my wspólnie z nimi szukamy na nie odpowiedzi. Po to by lepiej zrozumieć i samodzielnie móc ocenić.

Skąd pochodzą środki na działalność fundacji?

Nasza działalność finansowana jest przede wszystkim z grantów. Co roku piszemy projekty i występujemy o dotacje m.in. Biura Edukacji m.st. Warszawy, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich , Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cały czas prowadzimy także działalność odpłatną, w ramach działalności statutowej, organizujemy warsztaty dla placówek zainteresowanych nasza ofertą.

Co w planach na 2016?

Rozwijamy działalność we współpracy z bibliotekami.  W większym stopniu chcemy się też skupić na młodzieży i dorosłych, przede wszystkim, w dwóch naszych projektach „Literacki Jedwabny Szlak” i „Obywatele świata”. Nie zapominamy też o polskiej kulturze w projekcie „Kreatywne inspiracje tradycją”.

Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji planów.

 

Rozmawiała: Danuta Świątek

Zdjęcia: Archiwum Fundacji Edukacji  Międzykulturowej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *