DPS
No Comments

VIII Zlot Młodzieży Polonijnej POLONICUS na Dolnym Śląsku

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Polonicus

 

16 lipca 2016r., już po raz ósmy, na Dolnym Śląsku rozpoczął się Zlot Młodzieży Polonijnej POLONICUS. Przez dwa tygodnie młodzi Polacy, mieszkających poza granicami kraju, poznawać będą historię i kulturę Polski oraz ojczysty język. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Organizatorem Zlotu jest Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej FREYA.

Zlot Młodzieży Polonijnej POLONICUS jest przedsięwzięciem cyklicznym, na którym spotyka się polska młodzież z całego świata. Co roku w Zlocie bierze udział ponad 120 osób z wielu krajów świata, między innymi z USA, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Włoch, Francji, Irlandii oraz Polski.

W programie naszego Zlotu stałym elementem jest blok edukacyjny: zajęcia z języka polskiego, polskiej historii i kultury. – mówi Małgorzata Czaicka-Moryń, prezes Wrocławskiej Fundacji FREYA. To bardzo ważne dla młodych Polaków mieszkających z dala od kraju swoich przodków, aby mogli mieć z nim bezpośredni związek. Poprzez kontakt z rówieśnikami z różnych części świata, młodzież może dzielić się swoim doświadczeniem, przeżyciami, a także budować nic porozumienia niezależną od politycznych granic.

Pierwsze dwa dni Zlotu odbywają się we Wrocławiu, następnie 12 dni uczestnicy spędzą w Łężycach. Podczas dwóch tygodni uczestnicy  Zlotu, oprócz bloku edukacyjnego, biorą udział w zajęciach artystycznych, rękodzielniczych oraz sportowych. Dodatkowo na uczestników Zlotu POLONICUS czekają wycieczki, dyskoteki i wędrówki po górach. Corocznie młodzi Polacy spotykają się z gośćmi specjalnymi, między innymi żołnierzami, pisarzami i muzykami.  Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z młodzieżą.

W Zlocie biorą udział uczestnicy indywidualne i grupy zorganizowane. Do naszych stałych ośrodków partnerskich należą Misja Katolicka w Hanowerze, Ambasada RP w Moskwie, Szkolny Punkt Konsultacyjny w Rzymie, Szkoła Polska w Clonmel (Irlandia), Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz wiele innych ośrodków.

POLOICUS został objęty patronatem medialnym przez Radio RAM, portal Polacy we Wloszech oraz portal Dobra Polska Szkoła z Nowego Jorku.

Więcej informacji:

Małgorzata Czaicka-Moryń

m.czaicka@interia.pl

tel: 602 177 158

www.freya.org.pl
https://www.facebook.com/Fundacja.Freya/
https://www.facebook.com/Polonicus-1616265871995508/?fref=ts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *