DPS
No Comments

“Malarskie inspiracje w liryce Anny Frajlich” – wieczór poetycki w Polskim Konsulacie RP w Nowym Jorku

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Anna Frajlich - Zając

Anna Frajlich – Zając

“Z mrocznego pędzla
z pyłu wieków
i ze snu
wyrasta kanon”
(Anna Frajlich)

Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski zaprasza w czwartek, 20 kwietnia o godz. 19.00 na wieczór poetycki pt. “Malarskie inspiracje w liryce Anny Frajlich”.

Moderatorką spotkania będzie dr Justyna Budzik,badaczka literatury emigracyjnej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która poprowadzi z Poetką rozmowę o inspiracjach sztuką w Jej liryce. Opowieść o malarskich motywach ilustrować będą wiersze Anny Frajlich, czytane przez Autorkę.

Dr Anna Frajlich-Zając – poetka, prozaiczka, literaturoznawczyni, doktor slawistyki (New York University). W 1969 r. wyemigrowała z Polski, a od 1970 roku mieszka w Nowym Jorku. Przez 34 lata uczyła języka polskiego i literatury polskiej na wydziale Języków Słowiańskich Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Laureatka Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1981), Nagrody Fundacji Władysława i Nelly Turzańskich (2003) oraz Nagrody Związku Pisarzy na Obczyznie (2015) za calokształt twórczości.

Dr Justyna Budzik – literaturoznawczyni, pracownik Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi zajęcia z kulturoznawstwa i literatury amerykańskiej oraz brytyjskiej. Interesuje się polską twórczością emigracyjną XX i XXI w. na kontynencie północnoamerykańskim, zagadnieniem bilingwizmu w twórczości polskich pisarzy-emigrantów oraz zjawiskiem polikulturowości i jej wpływu na tozsamość językową pisarza.

Rejestracja online 

Consulate General of Poland in New York
233 Madison Avenue
(Jan Karski Corner)
New York, NY 10016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *