DPS
No Comments

XIV edycja Akademii Młodych Dyplomatów

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Akademia Młodych Dyplomatów

Ruszyła  XIV już edycja Akademii Młodych Dyplomatów – rocznego programu adresowanego do osób, które planują karierę zawodową w środowisku międzynarodowym. To unikatowy program dyplomatyczny przygotowujący studentów ostatnich lat studiów oraz młodych absolwentów do rekrutacji do polskiej służby zagranicznej, instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych. Pozwala on na doskonalenie umiejętności praktycznych, uzupełniając w ten sposób ofertę akademicką. Program umożliwia także poszerzenie sieci kontaktów międzynarodowych oraz przyczynia się do promocji Polski i podtrzymywania więzi młodego pokolenia z Ojczyzną i językiem polskim.

Program AMD składa się z comiesięcznych weekendowych zjazdów odbywających się w Warszawie, w trakcie których studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów z dziedziny stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Stałym elementem programu jest dodatkowo sesja wyjazdowa do jednego z miast w Polsce. W trakcie każdego ze zjazdów odbywają się Dni Narodowe, obejmujące spotkania z ambasadorami akredytowanymi w Polsce.  Studenci programu oraz absolwenci poprzednich edycji mają także możliwość brania udziału w wizytach studyjnych organizowanych w instytucjach administracji państwowej oraz w ambasadach państw akredytowanych w Polsce.

W tym roku uczestnicy Akademii mają możliwość spędzenia 7 weekendów w Warszawie oraz 1 w Krakowie, w ramach jednej z trzech specjalizacji: International Organizations (w j. angielskim), International Security (w j. angielskim) oraz Polska Służba Zagraniczna (w j. polskim).

Wykłady w AMD prowadzą politycy oraz urzędnicy najwyższegoszczebla służby zagranicznej i cywilnej, jak również osobistości zeświata kultury, nauki i biznesu. Zajęcia praktyczne w Akademii prowadzą młodzi pracownicy polskiej służby zagranicznej, służby cywilnej i funkcjonariusze instytucji unijnych.

Od 2004 roku program ukończyło ponad 2200 uczestników z 50 krajów. Ponad 100 absolwentów znalazło zatrudnienie w ministerstwach spraw zagranicznych swoich krajów, podczas gdy inni pracują dla instytucji europejskich, administracji publicznej i międzynarodowych korporacji.

 

 

Co roku w ramach Akademii nadsyłane są świetne aplikacje reprezentantów młodego pokolenia Polonii. W tym roku termin nadsyłania aplikacji upływa 30 czerwca br. Najlepsi kandydaci mają możliwość ubiegania się o stypendia (aplikacje stypendialne przyjmowane są do 31 maja br.).

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu: https://diplomats.pl/akademia-mlodych-dyplomatow/

Europejska Akademia Dyplomacji (EAD) jest pozarządową organizacją non-profit, z dwunastoletnim doświadczeniem w kształceniu młodych liderów, mającą obecnie 5500 absolwentów z ponad 75 krajów. Wielu absolwentów EAD z sukcesem ukończyło aplikację dyplomatyczno-konsularną, pozytywnie zdało egzaminy European Personnel Selection Office (EPSO) i podjęło pracę w instytucjach Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Europy czy Banku Światowym. Wielu zagranicznych alumnów AMD pracuje obecnie w swoich narodowych ministerstwach spraw zagranicznych. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *