Bożena Chojnacka
No Comments

Babcia Bożenka: Ukoronowana naszą miłością

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

 

Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania 
oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. 
Niech nasze przemienione życie stanie się 
żywym diamentem Twej korony wyniesienia 
i chwały. 

W najbliższą sobotę 26 sierpnia odbędą się główne obchody jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, które trwają już od  8 września ub.r. Ten fragment modlitwy odmawianej każdego wieczora na Apelu Jasnogórskim przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej przygotowuje nas duchowo do przeżywania tego niezwykłego wydarzenia, które jest lekcją naszej historii i dziedzictwa narodowego.

W najtrudniejszych momentach naszych dziejów serca Polaków zwracały się do Maryi, aby za jej wstawiennictwem wypraszać u Boga potrzebne łaski dla narodu. Do licznego udziału w sobotnich uroczystościach na Jasnej Górze zaprosił przewodniczący Komisji Episkopatu Polski KEP abp Stanisław Gądecki. Wyraził też nadzieję, że jubileusz przyczyni się do zaniechania zawiści i sporów.

Ikonę papieskimi koronami Klemensa XI koronował biskup chełmski Krzysztof Szembek 8 września 1717 r. Na uroczystość przybyło wówczas ok. 200 tys. pielgrzymów, co na owe czasy było ogromną rzeszą. Było to pierwsze takie wydarzenie poza Rzymem.

W zaproszeniu opublikowanym w internecie przez ojców paulinów – gospodarzy Jasnej Góry – abp Gądecki podkreślił, że koronacja sprzed 300 lat to “rzecz niezwykłej wagi”. “(To) pierwsza na ziemiach polskich koronacja; wszystkie dotychczasowe odbywały się tylko w Italii. Od tego momentu rozpoczyna się pewien cykl koronacji  obrazów Najświętszej Maryi Panny na ziemiach polskich.

O doniosłości tego wydarzenia dla polskiego Kościoła i państwowości świadczy m.in. zbiór kazań koronacyjnych, wygłaszanych w oktawie uroczystości tj. od 7 do 15 września 1717 r. przez znakomitych mówców.

Podkreślali oni nie tylko teologiczną głębię, ale też historyczne znaczenie maryjnego kultu na ziemiach polskich. Wśród koronacyjnych refleksji już wówczas powracała zachęta by, na wzór Maryi i w duchu chrześcijańskiej solidarności troszczyć się o najbardziej potrzebujących i znajdujących się na marginesie wspólnoty Kościoła.

“Chwalebne w Maryi panieństwo, cudowna pokora, ale miłosierdzie najsłodsze. Miłosierdzia wszyscy pragniemy, miłosierdzia wszyscy wzywamy, bo miłosierdzie cały świat zbawiło. Bądźże tedy na nas miłosierna Mater Misericordiae, bądź miłosierna na potrzeby Rzeczypospolitej, bądź miłosierną na Królestwo Chrześcijańskie, bądź miłosierna na wszystkich chorych, kalekich, w utrapieniu, w niewoli zostających ludzi, a jakoś przy tym Cudownym Obrazie nie raz, nie milion różnego stanu grzesznikom miłosierdzie pokazywała, tak i nam chciej być Mater Misericordiae boć to jest królewska cnota” – pisał jeden z ówczesnych kaznodziejów, dominikanin o. Cyprian Sapecki.

Według informacji pochodzących z jasnogórskich kronik, w czasie oktawy uroczystości koronacyjnych celebrowano na Jasnej Górze 3252 Msze św., nie licząc tych odprawianych poza sanktuarium i rozdano 148 300 Komunii św. Jak podają źródła historyczne, uroczystość zjednoczyła w przygotowaniu i akcie koronacyjnym króla Augusta II, posłów i senatorów Rzeczypospolitej, duchowieństwo i szlachtę. Była ogólnonarodową manifestacją wiary.

Koronacja Obrazu stała się okazją do wielkiego dziękczynienia Matce Bożej Jasnogórskiej za Jej opiekę nad polskim narodem. Wpisała się w ciąg bezprecedensowych wydarzeń związanych z czcią oddawaną Matce Bożej w Rzeczypospolitej. Ten akt państwowy uznający Maryję za Królową Polski był punktem odniesienia dla zrywów narodowych, kształtowania się idei wolności i niepodległości w XIX i XX wieku.

Przymierze z Maryją

Sanktuarium jasnogórskie wśród licznych miejsc kultu religijnego w Polsce pełni rolę wyjątkową. Niezwykła jest też rola tego miejsca dla całego Kościoła powszechnego i wszystkich katolików. Sam wizerunek Bogurodzicy otaczany czcią od ponad sześciuset lat na Jasnej Górze jest jednym z najważniejszych materialnych skarbów narodowych w naszej Ojczyźnie.

Mówił o tym na Jasnej Górze Jan Paweł II:

„Można na różne sposoby pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci, można je interpretować wedle wielorakiego klucza. Jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj.

Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo życia całego Narodu w Sercu Jego Matki i Królowej! (…) Doświadczenia przeszłości uczą nas, w kim szukać oparcia, kto jest tym największym sprzymierzeńcem Kościoła i Narodu. To, co się nawiązało między Matką Bożą, Matką Kościoła, Królową Polski a Kościołem i Narodem w Polsce jest swego rodzaju przymierzem”.

Zachęta do odnowienia i pogłębienia nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, towarzysząca koronacyjnym obchodom, znalazła swoje odbicie nie tylko w indywidualnych praktykach religijnych Polaków, ale też m.in. w kulcie Matki Bożej czczonej odtąd “oficjalnie” jako Królowa Polski. Maryi pod tym wezwaniem poświęcano odtąd kościoły i kaplice – począwszy od pijarskiego kościoła w Krakowie, konsekrowanego w 1728 r. Na Jasnej Górze powstały bractwa, które swą nazwą i charyzmatem nawiązywały do ustanowienia Maryi Królową Polski.

W późniejszych dziejach Polski wielokrotnie powracało i powraca zawierzenie Maryi – Królowej Polski, którego najgłębszym wyrazem były Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Napisał je kard. Stefan Wyszyńskie, prymas Polski, w miejscu internowania w Komańczy. Zostały złożone w 300-lecie ślubów lwowskich, 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze przez bp. Michała Klepacza, w obecności ok. miliona wiernych.

Z Jasnogórskimi Ślubami Narodu związana jest także peregrynacja kopii jasnogórskiego obrazu, a dziękczynienie za 60-lecie tej wędrówki przez polskie parafii jest jednym z elementów jubileuszu 300-lecia koronacji, które rozpoczęły się 8 września 2016 r., a których kulminacją będą uroczystości zaplanowane na 26 sierpnia br.

Odnosząc się do przesłania tamtejszego wydarzenia przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że zawierzenie własnego losu Najświętszej Maryi Pannie, a potem także naśladowanie Jej zachowania, Jej wiary, Jej cnót jest ważne właśnie po to, żebyśmy mogli zaniechać tych wszystkich zawiści, sporów i niesnasek, które królują u nas.

„Jesteśmy dziećmi Maryi, jesteśmy wszyscy razem braćmi winniśmy praktykować miłość społeczną, i zmierzać do pokoju” – apelował arcybiskup. – “Dlatego bardzo serdecznie, jak najserdeczniej zapraszam wszystkich naszych rodaków, zarówno tych żyjących w granicach ojczyzny, jak i poza jej granicami, do wzięcia udziału w tych uroczystościach” – zachęcał abp Gądecki.

Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się na Jasnej Górze w sobotę. Kulminacyjnym punktem będzie przedpołudniowa msza św. z udziałem władz kościelnych i państwowych. Przewodniczyć jej będzie nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Homilię wygłosi prymas abp Wojciech Polak. Na wieczór zaplanowano duże muzyczne widowisko. Patronat nad jubileuszem, a także całoroczną inicjatywą z nim związaną – “Żywą Koroną Maryi”, objęła Konferencja Episkopatu Polski.

Zgodnie z uchwałami Senatu oraz Sejmu, 2017 r. to Rok Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, który  także ma  kilku innych patronów: naczelnika insurekcji z 1794 r. Tadeusza Kościuszkę, gen. Józefa Hallera, prezydenta na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza i lekarza Władysława Biegańskiego.

Selfie dla Maryi

Jedną z rocznicowych inicjatyw jasnogórskich paulinów jest przygotowanie „Żywej Korony Maryi”. Polega ona na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego przez wiernych (np. spowiedź po wielu latach, pojednanie, zerwanie z nałogiem, codzienne odmawianie różańca). To zobowiązanie należało wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego zdjęcia w formie papierowej i przysłanie go na Jasną Górę. Ta inicjatywa paulinów w opracowanym przez nich projekcie „Selfie dla Maryi” spotkała się dużym zainteresowaniem rodaków.

Zdjęcia te oglądamy już od kilku miesięcy podczas codziennego Apelu Jasnogórskiego. Są eksponowane na specjalnej tablicy ustawionej w pobliżu cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Ze zdjęć patrzą na nas zdjęcia członków rodzin, mężów, żon, dzieci, portrety rodzinne, fotki okolicznościowe oraz zdjęcia z ważnych uroczystości, chrztu, komunii, ślubu. Stanowią one ważne osobiste i rodzinne pamiątki.

I to właśnie one jako duchowe dary wysłane zostały na Jasną Górę, żeby można było ułożyć z nich wielką mozaikę Matki Boskiej Częstochowskiej. Podczas głównych uroczystości jubileuszowych zawiśnie ona na jasnogórskich wałach. Będzie  wyrazem podziękowania i miłości do Maryi, matki naszego Pana.

„Prosimy, by Jubileusz 300-lecia koronacji 
Twojego Jasnogórskiego Wizerunku
odnowił w każdym z nas 
cześć i ufność wobec Boga – Ojca i Syna,
i Ducha Świętego.”

To kolejny fragment modlitwy jubileuszowej odmawianej podczas wieczornego Apelu Jasnogórskiego. O.paulin Michał Legan podczas jednego z apelu określił, że kaplica z Cudownym Obrazem jest miejscem łaski i światła, że jest ścieżką prowadzącą do Jezusa, jest dla nas drogowskazem, gdzie ciemność nie sięga.

“Maryja w obrazie wskazuje na Jezusa, w tym maryjnym geście wszystko nabiera sensu.”-podkreślał zakonnik.

Z jasnogórskim jubileuszem związana jest też możliwość uzyskania odpustu pod zwykłymi warunkami, dla pielgrzymów odwiedzających Jasną Górę. W bogatym programie obchodów jubileuszowych jest także szereg nabożeństw, konferencji i spotkań, które do końca bieżącego roku odbywają się w Częstochowie, w polskich diecezjach i w przestrzeni wirtualnej.

Szczegółowy program można znaleźć na stronie 300.jasnagora.pl

Czy chodzi tylko o tłumne świętowanie jubileuszu 300-lecia koronacji? Na pewno nie. Jednak nasza liczna obecność na Jasnej Górze jest bardzo ważna. Ona jest świadectwem wiary. Głównym owocem tych historycznych wydarzeń będzie przemiana naszego życia, odnowa w wierze, nadziei i miłości oraz głęboka wdzięczność Maryi za ocean łask, który na nas spływają przez Jej ręce.

Czyńmy drobne gesty miłości, róbmy rachunek sumienia, z bilansem naszych dobrych i złych uczynków. Przepraszajmy za czynione zło. Bądźmy dobrzy i miłosierni dla siebie. Jubileusz, który świętujemy jest łaską i miłością.

Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć
w bliskości Boga i stać się świadkami
Jego wielkiego miłosierdzia. 
Pragniemy – odnowieni w wierze, nadziei i miłości, 
żyjąc według zasad Ewangelii – razem z Tobą 
uwielbiać Trójcę Przenajświętszą.

 

 

Bożena Chojnacka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *