Bożena Chojnacka
No Comments

Babcia Bożenka: Weź swoją koronkę

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

 

Przybyła nas gromadka. Nieśmiało wyciągaliśmy różańce z kieszeni i zaczęliśmy odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego. Stanęliśmy w pobliżu popularnego w mieście super marketu. Przechodzący spoglądali na nas z zainteresowaniem. To nas nieco peszyło. Czuliśmy się skrepowani i onieśmieleni, ale mimo to coraz głośniej wypowiadaliśmy słowa koronki ”dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Były to początki ulicznej modlitwy z prośbą o Boże Miłosierdzie.

28 września o godzinie 15 po raz kolejny wyjdziemy na ulice miast, aby wielbić Miłosierdzie Boże tą nadzwyczajną modlitwą. To niezwykle wydarzenie odbędzie się już po raz dziewiąty. Jego data, 28 września, związana jest z rocznicą beatyfikacji błogosławionego Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny. Wydarzenie to skupia tysiące ludzi na całym świecie

Postać św. Siostry Faustyny Kowalskiej nierozerwalnie łączy się kultem Bożego Miłosierdzia, sam bowiem Bóg wybrał ją jako swoje narzędzie do rozgłaszania Jego czci. Ustanowił ją swoim głosem. Tej prostej i niewykształconej, ale jakże pokornej zakonnicy, Bóg powierzył misję Miłosierdzia.

Weź swoją koronkę i wyjdź na spotkanie z miłosiernym Ojcem, powierzając mu siebie, swoją rodzinę, swoje miasto, Ojczyznę i cały świat. Podobno na Filipinach o godzinie 3 po południu każdego dnia ludzie klękają na ulicach i odmawiają Koronkę. U nas, w Polsce i w innych krajach, modlitwa na skrzyżowaniach ulic, na skwerach i w różnych miejscach miast, miasteczek i wsi odmawiana jest w godzinie śmierci Chrystusa na krzyżu w ten jeden dzień roku, 28 września. Znam osoby, które każdego dnia o godzinie 3 po południu modlą się Koronką do Miłosierdzia Bożego, wierząc w siłę i moc tej nadzwyczajnej modlitwy.

Fot. Bożena Chojnacka

Koronka odmawiana przed obrazem Jezusa Miłosiernego, godzina miłosierdzia upowszechniona została dzięki siostrze Faustynie Kowalskiej z którą Jezus rozmawiał, zlecając jej wykonanie ważnych dzieł. Gdy czyta się dzienniczek tej świętej zakonnicy uderza jej skromność, pokora i całkowite posłuszeństwo. Chociaż nie czuła się na siłach wykonania zadań zleconych przez Jezusa, jednak ufając Mu bezgranicznie, uczyniła wszystko o co prosił.

Z jej dzienniczka dowiadujemy się, że w czasie prywatnego objawienia w Płocku 22.02. 1931 r. otrzymała polecenie od Pana Jezusa, by szerzyła kult Miłosierdzia Bożego, oraz postarała się o namalowanie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, ze wzoru jakiego widziała. Przeszedłszy przez wiele doświadczeń i chorobę gruźlicy płuc, 5 października 1938r odchodzi do Pana w 33 roku życia. Sława jej świętości i posłannictwa szybko rosła I sięgała daleko poza granice kraju. Ukoronowaniem tego jest beatyfikacja w Rzymie dnia 18.04.1993 r. przez Ojca św. Jana Pawła II a następnie kanonizacja 30.04.2000 r.

Do Sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach, gdzie znajduje się osławiony obraz Jezusa Miłosiernego i grób Siostry Faustyny, bardzo licznie pielgrzymują wierni z całego świata, by w tym miejscu wielbić Boże Miłosierdzie i wypraszać liczne łaski. Sercem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie -Łagiewnikach jest kaplica klasztorna z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny. Kaplica ta była świadkiem modlitwy i nadzwyczajnych łask (m.in. objawień Pana Jezusa i Matki Najświętszej), jakie tutaj otrzymała Apostołka  Bożego Miłosierdzia. Wraz z jej śmiercią w tym miejscu zostało zdeponowane orędzie o Bożym miłosierdziu, które z woli Chrystusa przekazała Kościołowi i światu. Dlatego łagiewnickie Sanktuarium stało się stolicą kultu Miłosierdzia Bożego.

Odwiedzając przyjaciółkę na Śląsku zwykle razem udajmy się do Łagiewnik, aby pielgrzymować do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W Obrazie Jezusa Miłosiernego, w Jego smutnych, pełnych miłości oczach jest niezwykła siła. Z żalem odchodzi się od tego obrazu. Można siedzieć przed nim bez słów, siedzieć i wpatrywać się w ten cudowny wizerunek naszego Pana. Całujemy relikwie św. Faustyny, a gdy wybije 3. po południu  wspólnie z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Siostry odmawiają te modlitwę z rozkrzyżowanymi ramionami.

Pielgrzymując do Łagiewnik, zawsze przywołuję ostatnią wizytę Jana Pawła II do Ojczyzny. Była to ósma z kolei podróż apostolska papieża do Polski i odbywała się pod hasłem” Bóg bogaty w Miłosierdzie.” Głównym celem tej sierpniowej wizyty z 2002 roku  było poświęcenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, w którym spoczywają prochy Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymka ta ze względu na tematykę kultu Bożego Miłosierdzia miała charakter uniwersalny i budziła duże zainteresowanie całego świata, jak żadna z dotychczasowych.

Podczas  uroczystości w Sanktuarium w Łagiewnikach Ojciec Święty powierzył świat Bożemu Miłosierdziu.

Boże, Ojcze miłosierny
Który objawiłeś swoją miłość
W Twoim Synu Jezusie Chrystusie
I wylałeś ją na nas w Duchu Świętym
Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś
Losy świata i każdego człowieka.

Nigdy nie zapomnę tego krakowskiego wydarzenia sprzed 15 laty. Widok schorowanego papieża wypowiadającego słowa zawierzenia z wielkim wysiłkiem. Głos trząsł się, poruszał serce, ale przesłanie, które zawierał mobilizowało i zachęcało do działania. To właśnie z Polski, z naszej Ojczyzny wytrysnąć ma iskra, która na całym świecie rozpalać będzie ludzkie serca, aby przybliżać je do Boga.

Koronka na ulicach miast świata to coroczne wydarzenie, które cieszy się coraz większą popularnością.  Od dziewięciu lat 28 września spotykamy się o godzinie 15.00 na skrzyżowaniach i placach naszych miast i miasteczek na wspólnej modlitwie do Jezusa Miłosiernego. W 2014 i 2015 roku jednoczył się z nami i błogosławił nam papież Franciszek, którego także tym razem pokornie prosimy o błogosławieństwo i zjednoczenie z nami w tej wspólnej modlitwie.

Intencje modlitewne w tym roku są następujące. Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą. (Dz. 1521). O pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów .Za Pana Prezydenta Andrzeja Dudę i cały Rząd Polski.Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

Na stronie iskra.info.pl można znaleźć fotorelacje z poprzednich lat. Setki miast w Polsce i dziesiątki na całym świecie włączyły się w tę nadzwyczajną modlitwę.

„Jeżeli czytasz to zaproszenie, to wierzymy, że nie zabraknie tam także Ciebie.”- powtarzam za informacją zamieszczoną na jednym z portali internetowych, w której modlitewne pozdrowienie przesłał jezuita o. Remigiusz Recław z zespołem Iskra Bożego Miłosierdzia w Polsce i we Włoszech.

„Weź swoją koronkę, zaproś innych i módlcie się wspólnie tą prostą modlitwą w wymienionych intencjach. Możecie też powierzyć Panu swoje osobiste sprawy i problemy miasta, w którym się modlicie. Miłosierdzie Boże nie zna granic i rozlewa się wszędzie tam, gdzie wierni pokornie o nie proszą. Dołącz do rzeszy modlących się i wypraszaj miłosierdzie dla siebie i świata całego. Naszą modlitwę Patronatem Honorowym objął i przedsięwzięciu błogosławi Biskup Marek Marczak, Administrator Archidiecezji Łódzkiej, a patronatem medialnym Tygodnik Katolicki „Niedziela” oraz Tygodnik Katolicki ,,Gość Niedzielny.’’

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie www.iskra.info.pl Zespół Iskra jako koordynator modlitwy na całym świecie prosi tylko o potwierdzenie chęci uczestnictwa w tej modlitwie – przesyłając e-mail na adres: iskra111@onet.eu.

 

Bożena Chojnacka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *