DPS

Akademia Języka Polskiego w Manchester

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Akademia Języka Polskiego
3124 Quary Rd
Manchester, NJ 08759

Dyrektor: Anna Tracz, Tuszyma@aol.com
Tel. 732-657-5632, (732) 657 5632

Zajęcia: środy, godz. 5 pm-8 pm
Przedmioty: wiedza o Polsce, jej historii i tradycjach.

www.polishlanguageacademy.com

Akademia Języka Polskiego istnieje od 2010 roku. Uczy się w niej 59 dzieci. Akademia zatrudnia dziesięciu nauczycieli. Szkoła organizuje również zajęcia pozalekcyjne, wycieczki oraz spotkania integracyjne i okolicznościowe, na które zaprasza polonię wraz z lokalną społecznością amerykańską.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *