DPS

Babcia Bożenka: “Kwietniowe rocznice ciągle żywe”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

pope-john-paul-ii-bw-ylli-haruni

Miliony wyciągniętych rąk ku jednej białej postaci
Symfonia bijących serc
Wspólna modlitwa i wspólny śpiew
Tysięcy sióstr i braci

napisał w wierszu pt: “Nasz Ojciec i Brat” Ryszard Makowski, poeta i prozaik, należący do Klubu Literackiego przy Studziennej w Ostrołęce, wychowawca w Zakładzie Poprawczym dla Nieletnich i wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Jest dokładnie 21.37. Robimy wielki krąg i trzymając się za ręce śpiewamy ulubioną piosenkę papieża Jana Pawła 2. W oczach pojawiają się łzy. Kołyszemy się delikatnie w rytm “Barki”. Przed oczami mamy naszego Wielkiego rodaka, Jego 27 letni pontyfikat, chorobę i cierpienie i to odchodzenie do domu Pana na oczach całego świata.

Drugiego kwietnia minęło już osiem lat od tych smutnych wydarzeń, a nam wydaje się, że było to wczoraj. Wspomniany wcześniej poeta ostrołęcki utrwalił w wierszu te wszystkie uczucia, które przeżywaliśmy w te niezapomniane kwietniowe dni.

Na Twym pogrzebie
modlił się z nami nawet i wiatr
targał flagami i w serca wnikał
swoim powiewem ocierał łzy.

W mojej parafii pod wezwaniem Zbawiciela Świata w rocznicę śmierci papieża celebrowano comiesięczną Mszę z modlitwą o uzdrowienie. W osobie Jana Pawła 2, błogosławionego, mamy potężnego orędownika i pośrednika przed tronem Bożym. Możemy modlić się za Jego przyczyną, możemy doznawać cudów i dla wielu stają się one faktem.

Można się o tym przekonać odwiedzając Centrum Jana Pawła 2 w Krakowie Łagiewnikach, w pobliżu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Centrum jest placem budowy, ale powoli realizowane są obiekty przygotowane do odwiedzenia. Jednym z nich jest Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła 2.

Miałam ogromne szczęście odwiedzić to miejsce kolejny raz. Jest cisza i spokój zakłócana jedynie pracami budowlanymi trwającymi wokół Sanktuarium. Nie ma tłumów. To tak, jak gdyby odwiedzało się dom bliskiej osoby. Spotykam matki z małymi dziećmi, małżeństwa. W dostojeństwie tego miejsca, wśród obrazów, malowideł, kaplic czuje się obecność papieża, Jego ciepłe spojrzenie, a nawet dotyk. Nie dane było mi być na audiencji, nie doświadczyłam fizycznej bliskości papieża, ale gdy klęczę przy płycie z relikwiami krwi błogosławionego, czuję obecność i słyszę znamienne słowa wypowiedziane do rodaków:”Nie lękajcie się “.

Takich słów pociechy potrzebujemy w naszej trudnej codzienności. W Litanii do Błogosławionego wzywamy Jego pośrednictwa: “Błogosławiony Janie Pawle módl się za nami: Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, Misjonarzu wszystkich narodów, Wspierający bezrobotnych, Zatroskany o bezdomnych, Umacniający słabych, Uczący wszystkich solidarności.”

Centrum Jana Pawła 2 zaprasza także do zwiedzenia stałej wystawy pt: “Kim jest człowiek z Całunu”. To wielkie przedsięwzięcie, na które składają się unikalne eksponaty, stało się możliwe dzięki udziałowi wielu państw. Pomoc w zorganizowaniu wystawy włożyli przedstawiciele z Kolumbii, Włoch, Francji, Jerozolimy i Holandii.

Kwiecień, to także miesiąc kolejnej bolesnej rocznicy. Trzy lata temu w katastrofie pod Smoleńskiem zginęła elita polityczna naszego kraju, 96 osób wraz z Prezydentem śp. Lechem Kaczyńskim i jego żoną Marią, a także ostatnim Prezydentem RP na uchodźstwie, Ryszardem Kaczorowskim. Tej tragedii nie da się zapomnieć. W jej rocznicę odbędą się Msze, marsze i różnego typu manifestacje przypominające zachowane w pamięci i sercu osoby, które zginęły i to, czego dokonały dla nas i dla potomnych.

Jedną z takich postaci jest Maciej Płażyński, Marszałek Sejmu RP, wicemarszałek Senatu RP, prezes Stowarzyszenia” Wspólnota Polska”. Śp. pamięci działacz opozycji antykomunistycznej sprawy Polonii i Polaków za granicą traktował jako swój obowiązek. Najwyższym szacunkiem darzył promowanie polskości i przywiązanie do tradycji przez tych, którzy pozostają na obczyźnie. Za jednym z narzędzi budowania więzi widział media polonijne.

Nasz portal prowadzonymi akcjami, zamieszczanymi wywiadami i licznymi artykułami odpowiada pełną aktywnością na te marzenia i idee tragicznie zmarłego działacza. Podkreśleniu rangi tych działań służy specjalna nagroda im. Macieja Płażyńskiego, którą od dwóch lat otrzymują dziennikarze i media służące Polonii, które zgłosiły udział w konkursie na tę zaszczytną nagrodę. Mamy nadzieje, że w przyszłych latach, w gronie nagrodzonych znajdzie się również nasz portal.

Kwietniowe rocznice przypadają w oktawie Zmartwychwstania Chrystusa. Nad tą tajemnicą wiary pochyla się ludzkość od tylu wieków. A czym jest dla nas?
Ryszard Makowski, prozaik z Ostrołęki dzieli się swoimi releksjami.

Cud zmartwychwstania
otwarte niebo
I pusty grób
i….. cisza…
zaduma, dziwienie
rachunek w dwóch zdaniach
co robię?kim jestem?
O cierpiał też za mnie
Dlaczego?
Pytania,pytania pytania..
I jedna odpowiedź
Tak kocha…Bóg.

Bożena Chojnacka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *