Bożena Chojnacka
No Comments

Babcia Bożenka: „Wszystko postawiłem na Maryję”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

c1ff36453e1303c0d3a59eac23fb443c

 

Październik, miesiąc maryjny, upamiętnia także zasługi ludzi, dla których matka naszego Pana była niezwykle bliska, której bezgranicznie zawierzali i bez reszty oddawali się jej wstawiennictwu. Św. Jan Paweł II, którego wspomnienie liturgiczne przeżywać będziemy 22 października, Maryi właśnie zawdzięcza  ocalenie. Ona kierowała ręką niedoszłego zabójcy papieża.

Tydzień temu obchodziliśmy 38. rocznicę wyboru metropolity krakowskiego, kardynała Karola Wojtyłę na sternika łodzi Piotrowej. Rok 1978 był rokiem, w którym został wybrany na Ojca Świętego w wieku 58 lat.

„Osoba ta wywarła na mnie ogromne wrażenie i myślę, że jest bardzo dobrym wzorem do naśladowania dla każdego z nas”- odtwarzam jeden ze znalezionych wpisów internetowych. – “Wielki Papież, chyba jeden z największych w dziejach… uosabia nie tylko miłość, wiarę i nadzieję. Jan Paweł II jest prawdziwym pasterzem dusz ludzkich, zagubionych i pełnych trwogi w obliczu tajemnicy życia i śmierci” – cytuję kolejną charakterystykę naszego Wielkiego Polaka.

„Był niepowtarzalnym człowiekiem. Zachowamy Go w naszych sercach i myślach na zawsze. Służył kościołowi, a przede wszystkim nam przez długie lata. Jest  idolem naszych czasów” – pisał kolejny.

Czy za kilkanaście lat najnowsze pokolenie Polaków będzie w podobny sposób wspominać św. Jana Pawła II?

A oto kilka informacji, których nigdy nie za wiele ku pamięci tych, którzy mieli okazję słuchać papieża na żywo, oglądać go,  którzy mogli go nawet dotknąć, a także tych urodzonych już po Jego śmierci.

Jan Paweł II nazwany został papieżem pielgrzymem, odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził 129 krajów, był na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Niestrudzenie docierał do obszarów nędzy materialnej i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia. Podczas jego 26-letniego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm. Papież Polak dziewięciokrotnie odwiedził ojczyznę. Odbył 144 podróże po Włoszech. Święty Jan Paweł II wielokrotnie przypominał Polakom, że powinni bronić wartości chrześcijańskich, pielęgnować własną historię i dbać o narodowe korzenie.

Wspominając wybór naszego rodaka na stolicę Piotrową warto także przywołać osobę innego Wielkiego Polaka kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jan Paweł II podczas I papieskiej pielgrzymki do Polski nazwał Wyszyńskiego Prymasem 1000-lecia, podkreślając, że “takiego Ojca i Pasterza Bóg daje raz na tysiąc lat”.

“Byłem świadkiem Jego posłannictwa, Jego heroicznego zawierzenia. Jego zmagań i Jego zwycięstwa. Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję – podkreślał papież.
Kardynał Wyszyński był wybitnym przywódcą duchowym i mężem stanu, autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Będąc przekonanym o heroiczności Prymasa, Jan Paweł II zainspirował rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Zachęcał także do refleksji nad jego nauczaniem: „Szczególnym przedmiotem medytacji uczyńcie postać niezapomnianego Prymasa śp. Kardynała Wyszyńskiego, zachęcał.”

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. w wieku 84 lat. Został pochowany w Watykanie. Kilka tygodni po jego śmierci, papież Benedykt XVI ogłosił, że korzystając z przysługującego mu prawa, przyspieszy rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego swego poprzednika. Była to odpowiedź Głowy Kościoła Katolickiego na wołanie tysięcy wiernych podczas pogrzebu Jana Pawła II, skandujących „Santo subito!”, czyli „Święty natychmiast!”.Po niespełna sześcioletnim procesie beatyfikacyjnym, Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym przez papieża Benedykta XVI, 1 maja 2011 r. w Watykanie. 27 kwietnia 2014 został ogłoszony świętym.

W przesłaniu biskupim skierowanym do wiernych z okazji kolejnego Dnia Papieskiego mogliśmy usłyszeć:

„Za tydzień, podczas XVI Dnia Papieskiego, będziemy mogli powrócić do nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Zachęcamy do ponownego pochylenia się nad drugą encykliką Papieża Polaka Dives in misericordia, której treść ma fundamentalne znaczenie dla rozumienia miłosiernej miłości Boga. Św. Jan Paweł II słowem i czynem zachęcał nas, abyśmy byli już nie tylko głosicielami czy apostołami miłosierdzia, ale wzywał z mocą, byśmy stawali się autentycznymi świadkami miłosierdzia, a więc tymi, którzy miłosierdzie głoszą życiem”- pouczali nas biskupi.

XVI Dzień Papieski, który w tym roku obchodzony był 9 października, przebiegał pod hasłem “Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”. W ten sposób nawiązano do decyzji papieża Franciszka o ogłoszeniu bieżącego roku kościelnego Jubileuszem Miłosierdzia.

Jednym z wielu uczynków miłosierdzia jest troska o potrzebujących naszej pomocy. Możemy ją okazywać poprzez modlitwę, dobre słowo, cierpienie i ofiarę. W  niedzielę Dnia Papieskiego podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych można było wesprzeć materialnie jedno z ważnych dzieł Kościoła, od lat nazywane żywym pomnikiem św. Jana Pawła II.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia pomaga duchowo i materialnie ponad dwu tysiącom młodych, zdolnych ludzi z całej Polski. Może pochwalić się także kilkoma tysiącami absolwentów. Dzięki ofiarności Polaków w kraju i poza jego granicami, stypendyści mogą realizować swoje aspiracje edukacyjne.

W duchu wartości, którym służył święty papież Jan Paweł II, stypendyści pragną dobrze przygotować się do zadań czekających ich w dorosłym życiu. Wyrazem wdzięczności podopiecznych Fundacji wobec swego Świętego Patrona było ich zaangażowanie w wolontariat podczas Światowych Dni Młodzieży, które zainicjował Papież Polak. To wyjątkowe wydarzenie, owo „wielkie dzieło Boga”, dało im motywację do stawania się czytelnymi świadkami miłosierdzia.

Obok refleksji, przedsięwzięć kulturalnych i charytatywnych, XVI Dzień Papieski był też okazją do intensywnej modlitwy o Boże miłosierdzie dla każdego z nas i dla całego świata.

Oprócz wydarzeń upamiętniającym osobę św. Jana Pawła II październik obfituje w  uroczystości religijne mające na celu  głębsze wejście w obszar trudnego do ogarnięcia Bożego Miłosierdzia. Tak rozumiem to osobiście, będąc jedynie obserwatorem tego co niedawno działo się w Częstochowie. Z bardzo licznym udziałem rodaków z kraju i zagranicy przepraszano Stwórcę za grzechy popełniane w Polsce.

„Naród Polski jest podzielony, dużo jest złości i zawiści. Wielu żyje w lęku, niepewności, w nałogach. To są skutki grzechów, które popełniliśmy, my i nasi przodkowie. Przez wspólną „Wielką pokutę” możemy zmienić bieg historii,  historii każdego z nas i całego świata.

To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas” – pisali organizatorzy Fundacja Solo Dios Basta, podkreślając ,że jest to wydarzenie całego Kościoła łączące wszystkie, duchowości, wspólnoty i organizacje.

Podkreślić też warto duchowe znaczenie Narodowej Pielgrzymki Polaków do Rzymu. Była ona dziękczynieniem Bogu za Rok Miłosierdzia, za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i za 1050. rocznicę chrztu.

Wszystkim  październikowym wydarzeniom październikowym towarzyszy Maryja, której cześć oddajemy i Jej wstawiennictwa wypraszamy w nabożeństwach różańcowych oraz w indywidualnych modlitwach szeptanych przed jej wizerunkiem.

Bożena Chojnacka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *