DPS
No Comments

Cała Polonia Czyta Dzieciom w Lakewood, NJ

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

PLAKAT_LAKEWOOD

Wiosenna akcja czytelnicza wśród polonijnych rodziców i nauczycieli rozkręciła się na dobre! W sobotę jedziemy do Polskiej Szkoły w Wallington, NJ, a już na drugi dzień odwiedzamy Polską Szkołę Dokształcającą im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego w Lakewood, gdzie czytać będą absolwenci szkoły Patrycja Stolc i Dominik Targoński, przewodniczący komitetu rodzicielskiego – rodzic Jacek Józwiak wraz z przedstawicielką Centrali Polskich Szkół Dokształcających Wiolettą Jusińską.
Zapraszamy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *