DPS

“Czytajmy z dziećmi, rozmawiajmy z nimi, uczmy je polskiego!”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Dwie następne wspaniałe wypowiedzi w naszej akcji “W naszym domu mówimy po polsku!”: Doroty Mikłowskiej oraz Marty Łoch, nauczycielek z Zespołu Szkół przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *