DPS

Głos Nauczyciela dla każdej polonijnej szkoły!

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Glos NauczycielaGłos jest kwartalnikiem dla nauczycieli polskich szkół w Stanach Zjednoczonych oraz dla osób interesujących się oświatą polonijną poza granicami Polski. Głos dochodzi do czytelników w 27 stanach USA oraz do 20 krajów poza Stanami. Pismo ukazuje się od stycznia 1986 roku. Wydawcą kwartalnika jest Komisja Oświatowa Kongresu Polonii Amerykańskiej, redaktor naczelną Helena Ziółkowska.

Zapraszamy do prenumeraty kwartalnika!

Prenumerata:
$20 – osoby indywidualne
$25 – organizacje, instytucje, szkoły

Cena za egzemplarz pojedynczy: $5

Czeki należy wystawiać na: Głos Nauczyciela
i przesłać na adres:

Głos Nauczyciela
5631 West Waveland Ave.
Chicago, Illinois 60634

Kontakt: glosnauczyciela@gmail.com
kwartalnik.glosnauczyciela@gmail.com
Tel. 773-545-6522

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *