DPS

„Głos wolny wolność wspomagający – Radio Wolna Europa w Nowym Jorku” – wykład Wiesławy Piątkowskiej – Stepaniak. 9 maja.

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Wiesława Piątkowska - Stepaniak. FOT. RAFAL MIELNIK

Wiesława Piątkowska – Stepaniak. FOT. RAFAL MIELNIK / AGENCJA GAZETA

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce zaprasza w dniu 9 maja (czwartek) o godz. 19:00 na spotkanie z profesor Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Wiesławą Piątkowską-Stepaniak
która wygłosi wykład pt. „Głos wolny wolność wspomagający – Radio Wolna Europa w Nowym Jorku”

Dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak – profesor Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytutu Politologii UO, członek senatu UO, również m.in. członek Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, dwukrotna stypendystka Międzynarodowej Fundacji Dziennikarskiej (International Committee on Journalism Inc.- ICJI) w Nowym Jorku, honorowy profesor Uniwersytetu Służb Podatkowych w Irpiniu – Kijów. W 2012 r. wybrana na stanowisko prorektora ds. Organizacji i Zarządzania.

Autorka wielu publikacji, między innymi książki pt.: Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach 1940-1990, Opole 2012 r., którą będzie można nabyć na spotkaniu.

Adres: 180 Second Ave (pomiędzy ulicami 11 i 12)

Informacje: tel. 212-505-9077, e-mail office@pilsudski.org

massage_therapist copy1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *