Illinois

Happy Kids Preschool & Daycare Center
7622 W. Belmont
60634 Chicago, Il
Tel. (773)625-5437
http://happykidspreschool.us/

ABCD Academy for Children
3000 N. 80th Ave
60171 River Grove, IL
Tel. (708)452-2223

MINI ACADEMY DAY CARE CENTER POLSKIE PRZEDSZKOLE
6816 W. 87th St
60459 Burbank, IL
Tel. (708)598-1924
Fax: (708)598-1954

Wonderland Day Care
6319 W. Belmont Ave
60634 Chicago, IL
Tel. (773)889-6666 

Fun & Games Playschool
5939 W. Irving Park Rd
60634 Chicago, IL
Tel. (773)520-3534

Kids World Daycare
5912 W. Montrose Ave
60634 Chicago, IL
Tel. (773)205-6960

Pinocchio Child Care
5932 W. Gunnison St
60630 Chicago, IL
Tel. (773)286-6155

Polkid Child Care Center
202 Spring Hill Dr.
Carpentersville, IL, 60110
Tel. 847-851-8660

Wyspa Dzieci (edukacyjne warsztaty dla najmłodszych)                                                                                                                  
7350-52 N. Milwaukee
Niles, IL, 60714
tel.: 773-301-4742
http://www.wyspadzieci.com/