DPS
No Comments

Jaką polszczyzną mówimy na emigracji? – wywiad z prof. Andrzejem Markowskim

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Socjolekt polonijny – niedawno wyłoniona kategoria języka emigrantów. Język, który jest odrębną odmianą polszczyzny poza granicami kraju, składający się z polskich i częściowo angielskich słów – często przyswojonych nie ze względu na znaczenie, ale na formę np. “medycyna” zamiast “lekarstwo” (po angielsku lekarstwo – medicine).
Na ten temat oraz wiele innych związanych z naszym językiem poza granicami kraju mówi w rozmowie z Danutą Świątek – prof. dr hab. Andrzej Markowski, jezykoznawca, pracowniki naukowy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przewodniczący Rady Języka Polskiego przy prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *